Reklamlarda Cinsiyet Temsili: “Yazar Kulaklıkları” Reklam Kampanyasının Göstergebilimsel Yöntemle İncelenmesi


Abstract views: 39 / PDF downloads: 22

Authors

  • Merve Ersan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Ozan E men Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/iccar.1673

Keywords:

Reklam, Yazar Kulaklıkları, Anlam, Mit, Göstergebilimsel Analiz

Abstract

İnsanlar, duygularını ve düşüncelerini iletişim aracılığıyla yazılı ve görsel dili kullanarak aktarır. Doğru ve etkili bir dil kullanımıyla iletişimde anlaşılırlık mümkün hale gelir. Görsel iletişimin önemli bir ürünü olan reklamlar, kişilerin tüketim tercihlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Reklamlar, ürünleri, hizmetleri veya fikirleri tanıtmak, tüketici ilgisini çekmek ve satışları artırmak için kullanılan etkili bir iletişim aracıdır. Tüketici, belirli bir reklama bakarak göründüğünden daha fazla anlamı belleğine kaydedebilir ve bu anlamlar, tüketici satın alma isteğine etki eder. Reklam üreticileri de tüketicilerin ilgisini çekebilmek için görsellere farklı anlamlar yükler. Reklamlarda görülen bu tür anlamları açıklamak göstergebilimsel analiz sayesinde mümkündür. Göstergebilimsel analiz, sembolik anlamların neyi temsil ettiğini ve nasıl algılandığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Reklamların göstergebilimi, reklamların görsel unsurlarının çözümlenmesini içermektedir. Birçok reklam, geleneksel cinsiyet rollerini yansıtan ve genellikle erkekleri güçlü gösteren görseller kullanır. Bu tür temsiller, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini pekiştirebilir ve kadınları belirli kalıplara hapseder. Bu çalışmada, Penguin Books yayınevinin “Yazar Kulaklıkları” reklam kampanyası göstergebilimsel açıdan incelenmiştir. Bu incelemede Roland Barthes’ın göstergebilimsel yöntemi dahilinde düz anlam, reklamın tüketiciye iletmek istediği yan anlamlar ve bu anlamın mit boyutu irdelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, erkek figürünün güçlü, karizmatik ve üstün konumda gösterildiği reklam görselinde erkek egemenliğini ve eril değerlerin üstünlüğünü yücelten bir inanç sistemini ifade eden ataerkil toplum mitinin desteklendiği görülmektedir.

Author Biographies

Merve Ersan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Grafik Tasarım / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

Ozan E men, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Grafik Tasarım / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

References

Ersan, M. ‘‘Reklam Tasarımda Bir Görsel Anlatım Yöntemi Olarak Kişileştirme’’ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(84), 1739-1753, 2022.

Joicey, Nicholas ‘‘A Paperback Guide to Progress: Penguin Books 1935–c.1951’’, Twentieth Century British History, Vol. 4, No. 1, pp. 25–56; and Ross McKibbin Classes and Cultures: England 1918-1951, Oxford, 1998.

Fiske, J. “İletişim Çalışmalarına Giriş”, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat, 62, 1990.

Erkman, F. ‘‘Göstergebilime Giriş’’, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1987.

Küçükşen, K. ‘‘Covid-19 Günlerinde Ev Hallerinin Karikatürlere Yansıması Göstergebilimsel Bir Analiz’’, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 38-57, 2020.

Barthes, R. ‘‘Göstergebilim ilkeleri’’, Kültür bakanlığı yayınları, 1979.

Shelden, M. ‘‘Mark Twain: man in white: the grand adventure of his final years’’, Random House, 2010.

Stephenson, H. T. ‘‘The Elizabethan People’’ New York, Henry Holt and Company, 1910.

Wilde, O. ‘‘The Philosophy of Dress’’, 1885.

Shelden, M. ‘‘Mark Twain: man in white: the grand adventure of his final years’’, Random House, 2010.

Wilde, O. ‘‘The Philosophy of Dress’’, 1885.

Bircan, U. ‘‘Roland Barthes ve göstergebilim’’, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 13(26), 17-41, 2015.

Downloads

Published

2023-11-26

How to Cite

Ersan, M., & men, O. E. (2023). Reklamlarda Cinsiyet Temsili: “Yazar Kulaklıkları” Reklam Kampanyasının Göstergebilimsel Yöntemle İncelenmesi. International Conference on Contemporary Academic Research, 1, 242–246. https://doi.org/10.59287/iccar.1673