THINK EAT SAVE HAREKETİ SOSYAL AFİŞİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ


Abstract views: 23 / PDF downloads: 92

Authors

  • Merve Ersan Grafik Tasarım /Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
  • Oğuzhan Aras Grafik Tasarım / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ülke

DOI:

https://doi.org/10.59287/iccar.763

Keywords:

Gıda, Afiş, Anlam, Göstergebilim, Sağlık

Abstract

Sivil toplum örgütleri resmî kurumlar haricinde faaliyet gösteren sosyal, kültürel ve çevresel amaçları hedef alan, bu hedefler doğrultusunda ikna etme, kişilerde tutum ve davranış değiştirme gibi amaçlar ile gönüllülük esasına dayanarak üyeleriyle birlikte hareket eden, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağış yoluyla sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar ülkelerin kendi toplumsal yapısına bağlı olarak şekillenip bu bağlamda faaliyet gösterdiği gibi, dünya genelinde yaygın olan sorunlar karşısında da topyekûn hareket edebilmektedir. Dünya genelinde tüm insanlığı kapsayan gıda ve sağlık alanında birçok sivil toplum kuruluşu vardır. Bu kuruluşlar sağlıklı gıda tüketimi, gıda tüketiminde israfın önlenmesi, insanlığın gıdaya ulaşması gibi en temel sorunları duyurma, aktarma gibi faaliyetlerde etkin yer almaktadır. “Think Eat Save” hareketi tüketim toplumlarında gıda israfının önlenmesi, bilinçli gıda tüketimi ve tutumlu davranış sergilenmesi gibi amaçlar dahilinde kişileri bilinçlendirme ve harekete geçirme faaliyetleri yürütmektedir. Araştırmada bu hareketin nasıl kurulduğu ve niçin faaliyet gösterdiği aktarıldıktan sonra bu hareket kapsamında yapılmış bir afiş çalışması incelenmiştir. Afişte yer alan görsel ögeler insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu ögelerin anlamları, temsillere ve imgelerin taşıdığı anlamlar göstertergebilimsel açıdan güçlü bir ifadeye sahip olduğu görülmektedir. Bu değerler göz önünde bulundurularak incelenmeye değer bulunmuştur. Roland Barthes’ın göstergebilimsel analiz yönteminin kullanıldığı araştırmada, afiş düz anlam, yan anlam ve mit boyutlarında incelenmiştir.

Downloads

Published

2023-05-24

How to Cite

Ersan, M., & Aras, O. (2023). THINK EAT SAVE HAREKETİ SOSYAL AFİŞİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ . International Conference on Contemporary Academic Research, 1, 111–116. https://doi.org/10.59287/iccar.763