Üniversitelerde Kurulan Dijital Dönüşüm Ofislerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği


Abstract views: 26 / PDF downloads: 157

Authors

  • Başak EPLİ Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
  • Asım Oğuzhan ALTUNKAYA Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
  • M. Hanefi CALP Yönetim Bilişim Sistemleri, İİBF, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/iccar.782

Keywords:

Dijital dönüşüm, Üniversite, Teknoloji, Bilgi ve İletişim, Türkiye

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerde bulunan dijital dönüşüm süreçlerini temsil eden ve yöneten ofisler incelenmiştir. Araştırmada, Türkiye’nin yedi farklı bölgesine ait şehirlerde bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinde, dijital dönüşüm ismiyle veya aynı amaca hizmet eden farklı isimlerle kurulmuş olan dijital dönüşüm ofisleri; vizyon, misyon, personel sayısı, kuruluş tarihleri, alt birimleri ve faaliyetleri gibi temel başlıklar dikkate alınarak irdelenmiştir. Toplamda 81 ilde 7 bölgede bulunan üniversitelere ait dijital dönüşüm ofisleri çalışmaya dahil edilmiştir. Türkiye'deki toplam 19 adet DDO’ya ait bulgular listelenmiştir. Sonuçlar, dijital teknolojileri kullanarak öğrencilere ve akademisyenlere esnek bir eğitim süreci sağlayacak, tüm iş süreçlerinde verimliliği arttıracak dijital dönüşümün üniversiteler için önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, birçok üniversitede, hâlihazırda faaliyet gösteren bilgi teknolojleri birimlerinin dijital dönüşüm sorumluluk ve amaçlarını üstlendiği tespit edilmiştir.

Downloads

Published

2023-05-24

How to Cite

EPLİ, B., ALTUNKAYA, A. O., & CALP, M. H. (2023). Üniversitelerde Kurulan Dijital Dönüşüm Ofislerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. International Conference on Contemporary Academic Research, 1, 214–218. https://doi.org/10.59287/iccar.782