Farklı Gerilme Miktarlarının Donatı Çeliğinin Korozyonuna Etkisi


Abstract views: 63 / PDF downloads: 78

Authors

  • İslam Çelik İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
  • İlker Ustabaş İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
  • Ali Paşa Hekimoğlu Makine Mühendisliği Bölümü / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
  • Murat Hacıosmanoğlu Makine Mühendisliği Bölümü / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icras.674

Keywords:

Donatı Korozyonu, Tafel Eğrisi, Korozyon Hızı, Korozyon Direnci, Çekme Dayanımı

Abstract

Beton ve çeliğin birlikte kullanılmasıyla üretilen betonarme yapı elemanları geniş bir kullanım alanına sahiptir. Donatı çeliği malzemesinin özellikleri ve yapı elemanlarının servis gördüğü çevrenin şartları donatıları korozyona uğratabilmektedir. Donatı korozyonu yapıların servis ömrünü kısaltan, önemli ekonomik kayıplara yol açan bir bozulma mekanizmasıdır. Beton, pas payının yetersizliği, karbonatlaşma ile pH değerinin düşüklüğü, klor gibi agresif iyonların varlığı, imalat hataları gibi durumlardan dolayı donatıyı koruyabilme özelliğini kaybedebilmektedir. Korozyona maruz donatı çeliği kesitini kaybetmekte ve taşıyıcı elemanlardaki asıl görevi olan çekme kuvvetlerini karşılayamamaktadır. Bu çalışmada saf suya maruz B420C sınıfı donatı çeliğinde ön gerilme uygulamaksızın ve belirlenen seviyelerde ön gerilme uygulandıktan sonra donatı çeliğinin korozyon hızları ölçülmüştür. Uygulanan ön gerilme seviyeleri elastik, akma, çekme ve kopma bölgelerinde olacak şekilde belirlenmiştir. Donatının korozyon hızları elektrokimyasal yöntem ile deneysel olarak ölçülmüştür. Çalışma sonucunda donatı çeliğine ön gerilme yüklemesinin donatı çeliğinin korozyon hızını artırdığı tespit edilmiştir. En yüksek donatı korozyon hızı çekme bölgesinde gerilme uygulanan donatıda görülmüştür. Çekme gerilmesi ve kopma gerilmesi uygulanan numuneler karşılaştırıldığında çekme mukavemeti değerinde gerilme uygulanan numunede daha az korozyon hızı ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu durum donatı çeliğinin yapısında gerilmeler nedeniyle ortaya çıkan değişimlere dayandırılarak irdelenmiştir. Çalışma sonucunda laboratuvarda ölçülen donatı korozyon hızlarıyla yapının servis gördüğü çevre şartlarındaki donatı çeliğinin korozyon hızlarının tahmin edilebileceği anlaşılmıştır.

Downloads

Published

2023-05-12

How to Cite

Çelik, İslam, Ustabaş, İlker, Hekimoğlu, A. P., & Hacıosmanoğlu, M. (2023). Farklı Gerilme Miktarlarının Donatı Çeliğinin Korozyonuna Etkisi . International Conference on Recent Academic Studies, 1(1), 70–75. https://doi.org/10.59287/icras.674