İkili fayans tozu, tuğla tozu ve cam tozu bazlı geopolimer kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi


Abstract views: 54 / PDF downloads: 56

Authors

  • Gazi GÜNEL Kırıkkale Üniversitesi
  • Özer SEVİM Kırıkkale Üniversitesi
  • İlhami DEMİR Kırıkkale Üniversitesi
  • Erdinç Halis ALAKARA Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.1024

Keywords:

Geopolimer Kompozitler, İnşaat Yıkıntı Atığı, Fayans Tozu, Tuğla Tozu, Cam Tozu

Abstract

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasıyla yapı ihtiyacına karşı duyulan talepler de artış göstermektedir. Beton, yapıda en çok kullanılan yapı malzemeleri arasında yer almaktadır. Betona bağlayıcılık özelliği kazandırmak için çimentoya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılama doğrultusunda yüksek miktarda sera gazı salınımı ve doğal yaşam alanlarının tahribatı gerçekleşmektedir. Çimento üretimi sonucu doğaya verilen bu zararı bertaraf etmek amacıyla puzolanik malzemeler çimento yerine ikame edilerek kullanılmaktadır. Çimentonun diğer bir alternatifi olarak geopolimer beton karşımıza çıkmaktadır. Geopolimer beton çimentodan tamamen bağımsız, puzolanik malzemelerin alkali çözeltilerle aktive edilmeleriyle elde edilmektedir. Geopolimerlerin çevreci olmasının yanı sıra mekanik ve fiziksel özellikleri bakımından geleneksel betondan daha üstündür. Bu bağlamda çalışmada bağlayıcı malzeme olarak inşaat yıkıntı atıklarından elde edilen Fayans Tozu (FT), Tuğla Tozu (TT), Cam Tozu (CT) ve alkali aktivatör olarak NaOH kullanılmıştır. Geopolimer harçlar bağlayıcı malzemelerin farklı oranlarda kullanılmasıyla ikili karışımlarla hazırlanmıştır. 100 ℃ etüvde, 24 saat kür edilen harçlara eğilme dayanımı ve basınç dayanımı testleri yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; cam tozu ikameli ikili karışımlarda, cam tozu ikame oranının artmasıyla eğilme ve basınç dayanım değerleri de artış göstermiştir. Cam tozunun yalnız başına geopolimer harçlarda bağlayıcı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca servis ömrünün doldurmuş yapıların yıkım çalışmaları sonucunda meydana gelen atıkların geri dönüştürülerek kullanılması sürdürülebilir çevreye katkı sağlayacaktır.

Author Biographies

Gazi GÜNEL, Kırıkkale Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği /  Türkiye

Özer SEVİM, Kırıkkale Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği /  Türkiye

İlhami DEMİR, Kırıkkale Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği / Türkiye

Erdinç Halis ALAKARA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği /  Türkiye

Downloads

Published

2023-07-20

How to Cite

GÜNEL, G., SEVİM, Özer, DEMİR, İlhami, & ALAKARA, E. H. (2023). İkili fayans tozu, tuğla tozu ve cam tozu bazlı geopolimer kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 370–373. https://doi.org/10.59287/icaens.1024