Demir Oksit ile Hümik Asit Adsorpsiyonu


Abstract views: 44 / PDF downloads: 33

Authors

  • Suna Özden ÇELİK Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
  • Nesli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
  • Gül KAYKIOĞLU Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.1043

Keywords:

Adsorpsiyon, Doğal Organik Madde, Hümik Asit, Demir Oksit

Abstract

Bu çalışma ile, önemli bir doğal organik madde (DOM) fraksiyonu olan hümik asitin (HA), demir oksit kullanılarak adsorbsiyon yöntemiyle su ortamından giderimi ve adsorpsiyona iyonik şiddet etkisi araştırılmıştır. Çalışmalar iyonik şiddet varlığında, 5 ila 100 mg/L aralığında HA içeren su örneklerinde ve 100 ve 500 mg/L demir oksit (DO) ile, pH 4-6 aralığında yürütülmüştür. Çalışma kapsamında pH, iyonik şiddet ile DO ve HA konsantrasyon değişimlerinin adsorbsiyona etkisi incelenmiş, adsorpsiyon kinetiği ve izotermi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çözeltinin pH değerinin artmasına bağlı olarak DO ile HA adsorpsiyonu azalmıştır. Genellikle, HA gideriminde, DO konsantrasyonundaki artışın etkisi, iyonik şiddet oluşturmak için eklenen Na2SO4, NaCl, ve Na3PO4’ün olumsuz etkilerini azaltma yönünde olmuştur. Temas süresi arttıkça adsorpsiyonun arttığı belirlenmiştir. Adsorpsiyonun dengeye ulaşma süresi 120 dakika olarak gözlenmiştir. Adsorpsiyonunun HA ve DO dozuna güçlü şekilde bağlı olduğu ve Langmuir modeline uyduğu tespit edilmiştir. Maksimum adsorpsiyon kapasitesi (qmax) 222,2 mg/g olarak belirlenmiştir. Kinetik değerlendirmede HA adsorpsiyon reaksiyonunun ikinci derece kinetik modele uyduğu bulunmuştur.

Author Biographies

Suna Özden ÇELİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Çevre Koruma Teknolojileri / Çorlu Meslek Yüksekokulu,  Türkiye

Nesli, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Çevre Mühendisliği/ Mühendislik Fakültesi,Karabük Üniversitesi, Türkiye

Çevre Mühendisliği / Çorlu Mühendislik Fakültesi,Türkiye

Gül KAYKIOĞLU, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Çevre Mühendisliği / Çorlu Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Downloads

Published

2023-07-21

How to Cite

ÇELİK, S. Özden, Nesli, & KAYKIOĞLU, G. (2023). Demir Oksit ile Hümik Asit Adsorpsiyonu. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 487–492. https://doi.org/10.59287/icaens.1043