EĞİTİM YAPILARINDA DİKEY YEŞİL SİSTEM ENERJİ ANALİZ SİMÜLASYONU: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


Abstract views: 32 / PDF downloads: 52

Authors

  • Ülkü ŞİMŞEK ŞENGÜL Mersin Üniversitesi
  • Özlem ŞENYİĞİT SARIKAYA Çukurova Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.1060

Keywords:

Sürdürülebilir Mimarlık, Dikey Yeşil Sistem, Eğitim Yapıları, Enerji Analizi

Abstract

Günümüzde artan çevre kirliliği ile gündemimize oturmuş olan sürdürülebilirlik kavramı, önemini giderek arttırmaktadır. Yeni nesillere yaşanılabilir bir ekosistem bırakmak için yapılması gereken konular kapsamında bireylere gerekli eğitimin verilmesi şarttır. En iyi eğitim uygulamalı eğitimdir. Kişi bulunduğu çevrede gördüğü, dokunduğu, hissettiği yani bütün algılarıyla yaşadığı kavramı içselleştirebilir. Bu durumda eğitim yapılarının sürdürülebilir mimarlık hedefleriyle inşa edilmesi sürdürülebilirlik kavramını genç nesillere aşılamak açısından önemli bir adımdır. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte sürdürülebilir tasarım konusu kapsamında, dikey yeşil sistemler önemli bir yer almış ve sürdürülebilir tasarım hedeflerine ulaşmada katkı sağladığı ortaya konmuştur. Bu sistemlerin okul yapılarında uygulanmasının, deneyimlenebilir oluşları nedeni ile öğrencilere sürdürülebilirlik kavramını anlatmada kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada dikey yeşil sistemlerin sağladığı yararlar; kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, hava kalitesinin arttırılması, gürültünün soğurulması ve enerji tasarrufu sağlaması bağlamında ele alınmıştır. Dikey yeşil sistem analiz edilmiş ve dikey yeşil sistemlerin eğitim yapılarında uygulandığı örnekler incelenmiştir. Dikey yeşil sistemlerin enerji korunumu kapsamında sağladığı yararları verilerle ortaya koyabilmek için Adana Çukurova Üniversitesi’nden seçilen eğitim binalarına dikey yeşil sistem uygulandığı varsayımıyla enerji analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dikey yeşil sistemlerin sağladığı enerji tasarrufu sayısal verilerle ortaya konmuş ve çevreye yararlı bir dikey yeşil sistem uygulaması için dikkat edilmesi gereken kriterler açıklanmıştır.

Author Biographies

Ülkü ŞİMŞEK ŞENGÜL, Mersin Üniversitesi

Mimarlık Bölümü / Fen Bilimleri Enstitüsü,  Türkiye

Özlem ŞENYİĞİT SARIKAYA, Çukurova Üniversitesi

Mimarlık Bölümü / Fen Bilimleri Enstitüsü,  Türkiye

Downloads

Published

2023-07-21

How to Cite

ŞİMŞEK ŞENGÜL, Ülkü, & ŞENYİĞİT SARIKAYA, Özlem. (2023). EĞİTİM YAPILARINDA DİKEY YEŞİL SİSTEM ENERJİ ANALİZ SİMÜLASYONU: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ . International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 570–580. https://doi.org/10.59287/icaens.1060