Kamu Sektöründe Proje Yönetimi: Örnek Bir Uygulama


Abstract views: 60 / PDF downloads: 83

Authors

  • Beste Desticioğlu Taşdemir Millî Savunma Üniversitesi
  • Merve Tosya Millî Savunma Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.1076

Keywords:

Proje Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Zaman Tahmini, MS Project

Abstract

Günümüzde kaynakların verimli ve etkin kullanımı önem kazanan bir konu haline dönüşmüştür. Kamu kurumlarında veya özel sektörde; projelerin tasarımı, seçimi, uygulaması, uygulama sonrası analiz edilmesiyle zayıf yönlerinin güçlendirilmesine kadar olan sürecin etkin yönetilmediği, dolayısıyla birçok projeden istenilen verimin alınamadığı, kıt kaynakların israf edildiği ve bazı projelerin de atıl kaldığı söylenilmektedir. Bu yüzden projelerin etkin bir şekilde yönetilmesi hem maliyet hem de zaman açısından kamu kurumlarına avantaj sağlamaktadır. Sistem yaklaşımıyla bakıldığında, yüzlerce, binlerce projenin etkin bir biçimde yönetilmesi sonrası ulaşılacak sonuç, genel olarak yönetim etkinliğine çeşitli şekillerde yansıyacaktır. Bunu sağlamak için de, proje etkinliğini engelleyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi, bu engellerin ortadan kaldırılması için, uzun ve kısa vadede yasal, yapısal ve yönetsel açıdan nelerin yapılması gerektiğinin ortaya konulması ve çözüm bulunması önemlidir. Projenin tamamlanma zamanının belirlenmesinde yararlanılan zaman yönetimi ise projenin kilit bilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bir kamu kurumunda heyet ziyareti projesinin nasıl daha etkin bir şekilde yönetileceği konusu ela alınmış, projenin faaliyetleri ile iş kırılım yapıları oluşturulmuştur. Projenin tamamlanma zamanın ve maliyetinin hesaplanmasında ise MS Project programı kullanılmıştır.

Author Biographies

Beste Desticioğlu Taşdemir, Millî Savunma Üniversitesi

Harekât Araştırması Ana Bilim Dalı / Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü, Türkiye

Merve Tosya, Millî Savunma Üniversitesi

Harekât Araştırması Ana Bilim Dalı / Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü, Türkiye

Downloads

Published

2023-07-21

How to Cite

Desticioğlu Taşdemir, B., & Tosya, M. (2023). Kamu Sektöründe Proje Yönetimi: Örnek Bir Uygulama. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 664–667. https://doi.org/10.59287/icaens.1076