Silis Dumanı Kullanımının Kolemanit ve Kolemanit Atığı İçeren Harç Karışımların Dayanımına Etkisi


Abstract views: 52 / PDF downloads: 50

Authors

  • Süleyman Özen Bursa Teknik Üniversitesi
  • Musa Yıldırım Bursa Teknik Üniversitesi
  • Muhammet Gökhan Altun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  • Muhammed Yasin Durgun Bartın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.1122

Keywords:

Kolemanit, Kolemanit Atığı, Silis Dumanı, Basınç Dayanımı, Su Emme

Abstract

Küresel ısınma sonucu insanların karşı karşıya kalacağı risklerin ve sera gazı salınımının azaltılması amacıyla iklim değişikliğine karşı dirençli kentlerin oluşturulması günümüzde tüm toplumların en öncelikli konuları arasındadır. Dirençli kentler oluşturmak amacıyla yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, yeşil alanların arttırılması, yaya ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir atık yönetimi gibi birçok alanda birçok uygulama yapılmaktadır. Atıkların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı sürdürülebilir atık yönetimi kapsamında olup doğal kaynak tüketiminin fazla olduğu beton endüstrisinde atık malzemelerin geri kazanılması bu açıdan oldukça önemlidir. Bu çalışmada, silis dumanı, kolemanit ve kolemanit atık kullanımının çimentolu sistemlerin basınç dayanımı ve su emme özelliklerine ayrı ayrı ve hibrid etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda çimento ağırlığının %5, 10 ve 15 oranlarında silis dumanı, %0,5, 1, 1,5 ve 2 oranlarında kolemanit ve %1, 3, 5 ve 7 oranlarında kolemanit atığı ikame edilmiştir. Hazırlanan karışımların yayılma, 1, 28, 63 ve 90 günlük basınç dayanımı ile 63 ve 90 günlük su emme kapasiteleri belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre, mineral katkı kullanımı işlenebilirliği azaltmış dolayısıyla akışkanlaştırıcı katkı ihtiyacını arttırmıştır. Silis dumanı ve kolemanit atığının aksine kolemanit kullanımının işlenebilirliği kısmen iyileştirdiği belirlenmiştir. Dayanım sonuçlarına göre, kolemanit ve kolemanit atığı kullanımı karışımların basınç dayanımını ve su emme oranlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Silis dumanı kullanımı ise kontrol karışımına kıyasla 1 günlük dayanımları düşürürken, nihai ve ileri yaş dayanımlarını arttırmıştır. Ayrıca silis dumanı ile kolemanit ve kolemanit atığının birlikte kullanımı sonucu kolemanit ve kolemanit atığının sebep olduğu dayanım kaybının silis dumanı ile telafi edilebildiği tespit edilmiştir.

Author Biographies

Süleyman Özen, Bursa Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği,  Türkiye

Musa Yıldırım, Bursa Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği,  Türkiye

Muhammet Gökhan Altun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği,  Türkiye

Muhammed Yasin Durgun, Bartın Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği,  Türkiye

Downloads

Published

2023-07-22

How to Cite

Özen, S., Yıldırım, M., Altun, M. G., & Durgun, M. Y. (2023). Silis Dumanı Kullanımının Kolemanit ve Kolemanit Atığı İçeren Harç Karışımların Dayanımına Etkisi. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 996–1004. https://doi.org/10.59287/icaens.1122