İtfaiye İstasyonu Yer Seçiminde F-Fucom Yöntemi İle Kriterlerin Sıralanması


Abstract views: 48 / PDF downloads: 44

Authors

  • Gül USLU Sinop Üniversitesi
  • Babek ERDEBİLLİ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.956

Keywords:

İtfaiye Yer Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, F-FUCOM, Kriter Ağırlıkları, Bulanık Ağırlık

Abstract

Yangınlar saniyeler içinde kontrol altına alınamazsa can ve mal kaybına neden olurlar. Bu nedenle yangına en kısa sürede müdahale etmek oldukça önemlidir. İtfaiyecilerin olay yerine en kısa sürede ulaşmaları ve gerekli müdahaleleri yapmaları için itfaiye istasyonlarının yer seçimi oldukça önemlidir. Yapılan literatür araştırmaları sonucu itfaiye yer seçimi için bazı kriterleri belirlenmiştir. Belirlenen kriterlerin değerlendirildiği problemlerin etkin bir şekilde çözümü için Çok Kriterli Karar Verme yöntemi kullanılmaktadır. Çok Kriterli Karar Verme yöntemi, kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi için ve ağırlıkların sıralanması için kullanılan yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu çalışmada ağırlıkların sıralanması yöntemlerden biri olan F-FUCOM (Fuzzy Full Consistency Method- Bulanık Tam Tutarlılık Yöntemi) kullanılmıştır. Konuyla ilgili uzmanların görüşüyle 6 adet kriter belirlenmiştir. Bu kriterler ağırlıklarına göre sıralanmıştır. Daha sonra F-FUCOM yöntemine göre karşılaştırılmalı tercihler yapılmış ve ardından en uygun bulanık ağırlıkları hesaplanmıştır. Elde edilen bulanık ağırlıklardan kesin ağırlık değerleri hesaplanmış ve kriterlere ait son ağırlık değerlerine bakılarak en uygun itfaiye istasyonu yer seçimi için öneride bulunulmuştur.

Author Biographies

Gül USLU, Sinop Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği / Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Babek ERDEBİLLİ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Downloads

Published

2023-07-19

How to Cite

USLU, G., & ERDEBİLLİ, B. (2023). İtfaiye İstasyonu Yer Seçiminde F-Fucom Yöntemi İle Kriterlerin Sıralanması. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 40–45. https://doi.org/10.59287/icaens.956