Karma Yemlerde Kullanılan Bazı Yem Hammaddelerinin Mikroskopisi


Abstract views: 20 / PDF downloads: 74

Authors

  • Perihan Yılmaz Uşak Üniversitesi
  • Asuman Arslan Duru Uşak Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.968

Keywords:

Yem Hammadde, Protein, Enerji, Mikroskopi, Kalite, Fiziksel Analiz

Abstract

Yem mikroskopisi, karma yemlerde katılması ve katılmaması gereken yem hammaddelerinin stereo mikroskop altında incelenmesidir. Yem mikroskopisi, yemlerin makroskobik ve mikroskobik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Yemdeki hammaddelerin çeşidini, kalitesini, miktarını ve yabancı maddelerin varlığını tanımlayarak, hammaddenin ve karma yemin kalitesini belirlemektedir. Yem hammaddelerinde ve karma yemlerde kimyasal analiz yöntemleriyle genellikle kalite kontrolü yapılmaktadır. Son derece doğru sonuç vermesine rağmen kimyasal analiz yöntemleri için uzun zaman gerekmekte olup, örneğin karar verme sürecinde yem fabrikalarında hammadde alımı esnasında süreç oldukça uzamaktadır. Kalite kontrolü yapan laboratuvarlarda da zaman kaybı yaşanmakta ve ciddi gideri yüksek metotlardır. Bu zaman ve maddi kayıpların en aza indirebilmesi için alternatif yöntemler konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu yöntemlerden biri de yemlerin mikroskobik incelemedir. Yem mikroskopisi, stereo mikroskop kullanılarak yemlerin fiziksel muayenesi, değerlendirilmesi ve incelenmesi sürecini içermektedir. Bu çalışmanın amacı, karma yemlerde yer alan bazı protein ve enerji kaynağı ham maddelerinin stereo mikroskopla altında incelenmesidir.

Author Biographies

Perihan Yılmaz, Uşak Üniversitesi

Zootekni Bölümü, Türkiye

Asuman Arslan Duru, Uşak Üniversitesi

Zootekni Bölümü, Türkiye

Downloads

Published

2023-07-19

How to Cite

Yılmaz, P., & Arslan Duru, A. (2023). Karma Yemlerde Kullanılan Bazı Yem Hammaddelerinin Mikroskopisi. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 74–80. https://doi.org/10.59287/icaens.968