İÇ MİMARLIK OFİSLERİNDE VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Abstract views: 17 / PDF downloads: 65

Authors

  • Mehmet Çolak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Nilay Görmüş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icaens.971

Keywords:

İç Mimarlık Ofisi, Verimlilik, Ofiste Verimlilik, Veri Analizi, İç Mimar

Abstract

Bu çalışmanın amacı iç mimarlık ofisinde verimliliği etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırma ile ilgili; İç mimarlık ofislerinde çalışan kişilere bilgisayar ortamında anket soruları sorulmuş ve bilgisayar aracılığıyla raporlanıp, veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler bilgisayar destekli Google docs veri tabanlı elde edilmiştir. Çalışmada ilk olarak İç mimarların görev sorumlulukları analizine yer verilmiştir. Sonraki aşamada ise İç mimarlık ve tasarım ofisinde verimliliği etkileyen faktörler düzeyleri belirlenmiştir. Çalışmanın son kısmında anket yöntemi ve veri analizi yardımı ile iç mimarlık ofisin de verimliliği etkileyen faktörler üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular, iç mimarlık ve inşaat sektörünün verimlilik üzerine etkisinin olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda çalışma sonuçları, ofis ortamında verimliliği yükseltmeye yönelik ne gibi davranışlar ortaya koyacağına yönelik önemli bir faktör olduğunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Author Biographies

Mehmet Çolak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi, Türkiye

Nilay Görmüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi, Türkiye

Downloads

Published

2023-07-19

How to Cite

Çolak, M., & Görmüş, N. (2023). İÇ MİMARLIK OFİSLERİNDE VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 1(1), 93–101. https://doi.org/10.59287/icaens.971