Bir Kaynak Operatörünün Çalışma Maruziyetinin QEC Tekniği ile Değerlendirilmesi


Abstract views: 30 / PDF downloads: 139

Authors

  • Bekir GÜNEY Karamanoğlu Mehmetbey University, Vocational School of Technical Sciences, Department of Motor Vehicles and Transportation Technology, Automotive Technology Program, Karaman, Turkey https://orcid.org/0000-0001-9764-9313
  • Mehmet Akif ERDEN Karabuk University, Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineering, Karabük, Turkey https://orcid.org/0000-0003-1081-4713

DOI:

https://doi.org/10.59287/iccar.748

Keywords:

Kaynak Duruşu, Ergonomi, QEC İndeksi, İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği

Abstract

Yapılan ergonomi çalışmalarının birçoğu incelendiğinde, işçi popülâsyonları, endüstriyel ortamlar, kaynak teknikleri, çalışma süresi ve iş yeri çevresi gibi mesleki maruziyetler arasındaki farklılıklar nedeniyle, kaynak operatörlerinin duruşlarını değerlendirmek oldukça zordur. Kaynak, endüstriyel alanda, metal ve alaşımlarının birleştirilmesinde en çok tercih edilen bir imalat yöntemidir. Kaynaklı imalat esnasında kaynak operatörleri birçok mesleki tehlike ile karşı karşıya gelmektedir. Dünya çapında milyonlarca işçi günlük olarak zorlu kaynak duruşlarında çeşitli insan sağlığı ve iş güvenliği risklerine muhatap olmaktadır. Aktif kaynak uygulamaları yapılan işyerlerinde, çalışanların tekrar eden zorlu uygunsuz hareketlere maruz kalması kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, QEC indeksi ile yapılan çalışan postürü analizinde operatörlerin kas-iskelet rahatsızlıklarına maruz kaldığı bulunmuştur. Yapılan analizde en yaygın çalışılan kaynak pozisyonunda işlem yapan operatörün skorları bel için 46 puan çok yüksek, omuz/kol için 44 puan çok yüksek, boyun için 16 puan çok yüksek ve el/bilekler için ise 36 puan yüksek olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, diğer faktörlerden olan araç kullanma skoru 1 puan düşük riskli, titreşim skoru 4 puan orta riskli, iş temposu skoru 9 puan yüksek riskli ve stres skoru 16 puan yüksek riskli olarak tespit edilmiştir. Bu skorlara göre, çalışan yüksek riskli çalışma hareketlerine maruz kaldığından “Ergonomik düzenleme en erken zamanda yapılmalıdır” önerisi sunulmuştur. Bu nedenle, uygunsuz çalışma duruşlarına maruz kalmanın sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerinin anlaşılması, risk değerlendirmesi ve önleme stratejilerinin geliştirilmesi için gereklidir ve geniş bir çalışan kitlesini etkilemektedir.

Downloads

Published

2023-05-24

How to Cite

GÜNEY, B., & ERDEN, M. A. (2023). Bir Kaynak Operatörünün Çalışma Maruziyetinin QEC Tekniği ile Değerlendirilmesi . International Conference on Contemporary Academic Research, 1, 56–64. https://doi.org/10.59287/iccar.748