Baş Boyun Karsinomu İçin Eş Zamanlı Entegre Ek Doz Yöntemi Kullanılan YART ve VMAT Planlarının Gama Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Abstract views: 94 / PDF downloads: 38

Authors

  • Gamze TEKDAL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Taha ERDOĞAN AFSÜ
  • Aytunç ATEŞ AYBU

Keywords:

Radyoterapi, YART, VMAT, SIB, EPID, Gama Analizi

Abstract

Baş boyun kanserleri dudaklar, ağız boşluğu, orofarinks, nazofarinks, hipofarinks, larinks, burun boşluğu ve paranazal sinüsler, tiroid bezi ve tükürük bezlerinde lokalize olmuş kanserlerdir. Görülme sıklığı açısından yaygın olan baş boyun kanserinde tercih edilen tedavi yöntemlerinden birisi de radyoterapidir. Bu çalışmanın amacı, doz hacim histogramları verilerini kullanarak Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) ve Volümetrik Modülasyonlu Ark Terapi (VMAT) tedavi yöntemleri ile kritik organların aldığı dozların değerlendirilmesi ve bu iki tedavi yönteminin Kalite Güvenirliği (KG) ölçümlerinin incelenmesidir.  Çalışmanın birinci kısmında, baş boyun kanseri tanısı konulmuş onyedi (17) hastaya, ayrı ayrı yedi (7) alan YART ve planar ve co-planar üç (3) çift arklı VMAT planlamaları Eclipse Tedavi Planlama Sistemi (TPS)  ile yapılmıştır. YART ve VMAT teknikleri, aynı fraksiyonda farklı doz şemalarının uygulanması adına entegre ek doz yöntemi (SIB) ile birlikte uygulanmıştır. Yüksek riskli lenf nodlarına ve düşük riskli lenf nodlarına farklı dozlar reçete edilerek planlanan hedef hacimlerin  (PTV) verilen dozun %95’ini alacak şekilde tedavi planları normalize edilmiştir. Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) tarafından belirlenen kritik organ doz sınırlamalarına göre tedavi alanında yer alan her bir kritik organın aldığı doz,  TPS doz hacim histogramı üzerinden kontrol edilmiştir. Doz değerleri maksimum ve ortalama doz değerleri kaydedilip istatistiksel açıdan incelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında, YART ve VMAT planlarının doğruluğunu kontrol etmek için KG testi için gama analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Gama analizi değerlendirmesi için doz farkı (DD) %3 ve doz mesafe uyumu (DTA) 3 mm global kriterine göre değerlendirilme yapılmış olup gama geçiş oranı %95 olan planlar kabul testinden geçmiştir. Elde edilen verilerin gerekli kriterleri sağlama durumu ve iki tedavi yönteminin birbiri ile olan uyumluluğu analiz edilmiştir.

Author Biographies

Gamze TEKDAL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sağlık Fiziği / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Taha ERDOĞAN, AFSÜ

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye

Aytunç ATEŞ, AYBU

Malzeme Mühendisliği Bölümü / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Türkiye

References

Mody MD, Rocco JW, Yom SS, Haddad RI, Saba NF. “Head and neck cancer”, Lancet, vol.398, pp. 2289–99, 2021.

Marks L.B., Yorke E. D., Jackson A., Ten Haken R. K., Constine L. S., Eisbruch A., Deasy J. O. “Use of Normal Tissue Complication Probability Models in the Clinic”. Int J Radiation Oncol Biol Phys.,vol. 76(3), pp 10–19, 2010.

Mohan R, Wu Q, Manning M, Schmidt-Ullrich R. “Radiobiological considerations in the design of fractionation strategies for intensity-modulated radiation therapy of head and neck cancers” Int J Radiat Oncol Biol Phys., vol. 46(3), pp 619-630, 2000.

Sukumar P., Padmanaban S., Jeevanandam P., Kumar S.A.S., Nagarajan V., “A study on dosimetric properties of electronic portal imaging device and its use as a quality assurance tool in Volumetric Modulated Arc Therapy”,Rep. Pract. Oncol. Radiother., vol.16(6), pp. 248-255, Nov 2011.

Guckenberger M., Richter A., Krieger T., Wilbert J., Baier K., Flentje M.,“Is a single arc sufficient in volumetric-modulated arc therapy (VMAT) for complex-shaped target volumes?”, Radiotherapy and Oncology, vol. 93(2), pp. 259–265, 2009.

Studenski M. T., Bar-Ad V., Siglin J., Cognetti D., Curry J., Tuluc M.,Harrison, A. S., “Clinical experience transitioning from IMRT to VMAT for head and neck cancer”, Medical Dosimetry, vol. 38(2), pp. 171–175, 2009.

Mashhour K., Kamaleldin M., Hashem W., RapidArc vs “Conventional IMRT for Head and Neck Cancer Irradiation: Is Faster Necessary Better?”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol 19, pp. 207-211, 2018.

Kumar S. A., Vivekanandan N.,Sriram P., “A study on conventional IMRT and RapidArc treatment planning techniques for head and neck cancers”,Reports of Practical Oncology & Radiotherapy, vol. 17(3), pp. 168–175, 2012.

46. Rowshanfarzad P., Sabet M., Barnes M. P., O’Connor D. J., Greer P. B., “EPID-based verification of the MLC performance for dynamic IMRT and VMAT”, Medical Physics, vol. 39(10), pp. 6192–6207, 2012.

Bailey D. W., Kumaraswamy L., Bakhtiari M., Malhotra H. K. Podgorsak M. B., “EPID dosimetry for pretreatment quality assurance with two commercial systems”, Journal of Applied Clinical Medical Physics vol. 13(4), pp. 82–99, 2012.

Alhazmi A., Gianoli C., Neppl S., Martins J., Veloza S., Podesta M.,Parodi K., “A novel approach to EPID-based 3D volumetric dosimetry for IMRT and VMAT QA”, Physics in Medicine & Biology, vol. 63(11), 115002, 2018.

Downloads

Published

2023-02-26

How to Cite

TEKDAL, G., ERDOĞAN, T., & ATEŞ, A. (2023). Baş Boyun Karsinomu İçin Eş Zamanlı Entegre Ek Doz Yöntemi Kullanılan YART ve VMAT Planlarının Gama Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi . International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 303–308. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/120