TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE SOLAR GEÇİRGENLİK


Abstract views: 118 / PDF downloads: 147

Authors

  • Sinem YELKOVAN Bursa Uludağ Üniversitesi
  • Erhan KENAN ÇEVEN Bursa Uludağ Üniversitesi
  • Gizem KARAKAN GÜNAYDIN Pamukkale Üniversitesi

Keywords:

Solar Geçirgenlik, Solar Radyasyon, UV Işık, Kumaş Yapısı

Abstract

Güneş bütün canlılar için vazgeçilmez bir hayat kaynağı olması yanında dünyadaki canlıların günlük yaşamını da etkilemektedir. Güneşin sahip olduğu farklı dalga boyunda ışınlar ve bu ışınların değişik güçteki etkileri sayesinde çeşitli biyolojik olaylar başlamakta, sürmekte ve hızlanıp yavaşlamaktadır. Güneşten dünya üzerine gelen radyasyon; insan gözünün gördüğü görünür radyasyon (ışık), ısı olarak ciltte hissedilen infrared radyasyon (ışık) ve görünmeyen, hissedilmeyen ve en tehlikeli olan ultraviyole radyasyon olarak sayılabilmektedir.  Ultraviyole radyasyon; 315-400 nm dalga boyu aralığında bulunan UVA ışınlarından (dalga boyu en uzun ve enerjisi en az olan ışınlar), 280-315 nm dalga boyları arasında bulunan UVB ışınlarından (enerji ve dalga boyu açısından ortada yer alan) ve 280’den daha az dalga boyuna sahip UVC ışınlarından (dalga boyu en kısa ve enerjisi yüksek ve oldukça tehlikeli olan ışınlar) oluşmaktadır. Günümüzde enerji kaynaklarının kısıtlı hale gelmesi güneş ışığı, rüzgâr vs. gibi kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanabilme imkanı sunan malzemelerin kullanımı ve yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda tekstil ürünlerinin solar geçirgenlik özelliklerinin araştırılması da literatürde büyük önem taşımaktadır.   Işık bir tekstil yüzeyine temas ettiğinde ışığın bir kısmı yüzey tarafından absorbe edilmekte, bir kısmı yüzey içerisinden geçip gitmekte, bir kısmı da yansımaktadır. Kumaşların ışığa karşı göstermiş oldukları bu davranışı etkileyen lif yapısı ve özellikleri, iplik yapısı ve özellikleri, (eğirme türü, iplik türü, büküm, numara), kumaş geometrisi (sıklık, örgü, gramaj, kalınlık), kumaş yüzeyi (tüylülük, pürüzlülük), örgü ve desen tasarımı, gözeneklilik (porozite), örtü faktörü (kompaktlık) gibi pek çok parametre vardır. Bu çalışmada tekstil ürünlerinde solar geçirgenlik kavramı, solar geçirgenliği etkileyen kumaş parametreleri ve solar geçirgenlik ölçüm cihazları genel hatlarıyla tanıtılmıştır.

Author Biographies

Sinem YELKOVAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Erhan KENAN ÇEVEN , Bursa Uludağ Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü / Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Gizem KARAKAN GÜNAYDIN, Pamukkale Üniversitesi

Moda Tasarım Programı, Buldan Meslek Yüksekokulu, Türkiye

References

T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Spektrofotometre, Kimya Teknolojisi Ders Notları, p. 92, Ankara, 2012.

Albaga I and Riva A. In vitro measurement of the ultraviolet protection factor of apparel textiles, Coloration Technology.. vol. 118, pp. 53-58, 2002.

Kurban, N.S. Pamuklu Örme kumaşlarda UV ışınlarının geçirgenliğinin ölçümü ve değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ocak. p.83, 2008.

Genişoğlu, M. Sofuoğlu, S.C, and Toksoy, M. Kapalı hacimlerde ve iklimlendirme sistemlerinde ultraviyole ışınım ile dezenfeksiyon teori ve pratik, UV ışınımın insan sağlığına etkileri, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Teknik Yayın vol.40, pp.61-70, 29-30 Mayıs 2021.

Akaydın, M. İkiz, Y, and Kurban S.N. Pamuklu örme kumaşlarda UV ışınlarının geçirgenliğinin ölçümü ve değerlendirilmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, vol. 3, pp.212-217, 2009.

Morsümbül, S. UV koruyucu tekstil malzemelerinin geliştirilmesinde fotokromik boyaların kullanım olanakları, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, p.220, 2018.

Haleem, N., Ibrahim, S., Hussain, T., Jabbar A., Malik, M.H., Malik Z, A. 2014. Determining the light transmission of woven fabrics through different measurement methods and its correlation with air permeability, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 9 (4), pp.76-82, 2014.

Stankovic, S.B. Popovic, D. Poparic G.B, and Bizjak, M. Ultraviolet protection factor of gray-state plain cotton knitted fabrics, Textile Research Journal, vol. 79 (11), pp.1034-1042, 2009.

Gabrijelčič, H. Urbas, R. Sluga F, and Dimitrovski K. Influence of fabric constructional parameters and thread colour on uv radiation protection, Fibres & Textiles in Eastern Europe, January/March, vol. 17, No. 1 (72), 46-54, 2009.

Akgün, M. Alpay, H.R, and Becerir, B. Kumaş yapısal parametreleri ile reflektans değerleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 17 (1), pp. 93-106, 2012.

Yıldırım, K., Kanber, A., Karahan, M, and Karahan, N. The solar properties of fabrics produced using different weft yarns, Textile Research Journal, vol. 88 (13), pp.1543-1558, 2018.

Duran, S. Akaç, N. K, and Dülek, Y. Dekoratif dokuma perdelerin ışık geçirgenliği özelliklerinin incelenmesi. 8th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 23-25 October 2020 (ISITES2020 Bursa-Turkey), pp.530-537, 2020.

Oda, H. Development of UV absorbers for sun protective fabrics, Textile Research Journal, vol. 81(20), pp. 2139-2148, 2011.

Grancarić, A.M. Penava, Z, and Tarbuk, A. UV protection of cotton-the ınfluence of weaving structure, VI. Symposium “Contenporary Technologies and Economic Development”, Leskovac, October, pp.21-25, 2005.

Celen, R. Ulcay, Y. Investigation of electromagnetic shielding and solar properties of woven fabrics made by barium titanate/polyester bicomponent yarns. Tekstil ve Konfeksiyon, vol. 30(4), pp. 251-261, 2020.

Karasu, S. Farklı oranlarda titanyum dioksit kullanılarak elde edilen polyester iplik ve kumaş özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa, 2020

Erdem, N. Erdoğan, U.H, and Akşit, A. Nano-kompozit polipropilen filamentlerin üretimi ve özellikleri, Tekstil ve Mühendis Dergisi, vol.15 (69), pp.14-24, 2008.

2023 Vikipedia website. [Online] https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektromanyetik_radyasyon

Downloads

Published

2023-03-03

How to Cite

YELKOVAN, S., ÇEVEN , E. K., & KARAKAN GÜNAYDIN, G. (2023). TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE SOLAR GEÇİRGENLİK. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 351–361. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/131