Bazı Soya Çeşitlerinin II. Ürün Olarak Çukurova Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi


Abstract views: 113 / PDF downloads: 91

Authors

  • Hamit Altınyüzük Tarla Bitkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
  • Özden Öztürk Tarla Bitkileri,Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Keywords:

Glycine max L., Soya, Çeşit, Verim, Verim Unsurları

Abstract

– Soya bitkisinde verim ve verim bileşenlerini etkileyen en önemli faktörlerin başında çeşit seçimi gelmektedir. Bu araştırma, bazı soya çeşitlerinin II. Ürün olarak Çukurova koşullarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi amacıyla 2015 yılında Adana ilinde yürütülmüştür. Çalışma, Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ne göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada; Arısoy, Atakişi, Blaze, Nova, May 5312, SA-88, Bravo, Adasoy, Türksoy, Cinsoy, İlksoy, Ataem-7, Umut 2002, Batem Erensoy ve Çetinbey çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Denemede; bitki boyu, yan dal sayısı, ilk bakla yüksekliği, bitki başına bakla sayısı, baklada tohum sayısı, bin tohum ağırlığı, hasat indeksi ve tohum verimi incelenmiştir. Sonuç olarak, ele alınan bu özelliklerin tamamında çeşitler arasındaki farklılıklar istatistiki anlamda önemli bulunmuştur. Çeşitler içerisinde en yüksek tohum verimi 489.9 kg/da ile Atakişi çeşidinden belirlenmiştir. Bu çeşidi Umut 2002 (457.7 kg/da), İlksoy (451.8 kg/da), Cinsoy (449.2 kg/da), May 5312 (448.8 kg/da) ve Batem Erensoy (441.9) çeşitleri izlemiştir.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Altınyüzük, H., & Öztürk, Özden. (2023). Bazı Soya Çeşitlerinin II. Ürün Olarak Çukurova Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 369–378. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/134