Türkiye’de Döviz Kurunun Dolarizasyona Asimetrik Etkisi


Abstract views: 80 / PDF downloads: 66

Authors

  • Kadir Karagöz İİBF, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Keywords:

Dolarizasyon, Para İkamesi, Döviz Kuru, Asimetrik Etki, NARDL Modeli

Abstract

Gelişmekte olan birçok ekonomide mübadele ve tasarruflarda yabancı paraların tercih edildiği bilinmektedir. Türkiye’de döviz kuru hareketlerinin sözkonusu tercihe etkisi birçok çalışmaya konu olmuştur. Bununla birlikte, bu çalışmalarda ilişkinin simetrik olduğu varsayımıyla dikkate alındığı görülmektedir. Ancak döviz kurundaki aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin döviz cinsi mevduat tercihine etkisinin farklılaşması mümkündür. Bu çalışmada sözü edilen ilişkideki olası bir asimetriklik araştırılmaktadır. NARDL modelinden elde edilen bulgular döviz kurundaki düşüşün dolarizasyonu azalttığını, yükselmenin ise etkide bulunmadığını göstermektedir. Buna göre Türkiye’de para ikamesinin tek yönlü olarak işlediği söylenebilir.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Karagöz, K. (2023). Türkiye’de Döviz Kurunun Dolarizasyona Asimetrik Etkisi. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 432–439. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/143