Siyasal Bir Kavram Olarak Vesayetin Hukuki Bileşenleri


Abstract views: 47 / PDF downloads: 27

Authors

  • İlhan BİLİCİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Keywords:

Vesayet, Vesayetçi Demokrasi, Türk Demokrasisi, Vesayet Rejimi, Hukuk

Abstract

Vesayet, Türk demokrasi tarihi açısından merkezi öneme sahip siyasal kavramlardan birisidir. Bu kavram, 1946 tarihinde çok partili siyasal yaşamın tanıtılmasından günümüze kadar farklı pratiklerle siyasal yaşam üzerinde etkinliğini hissettirerek demokrasinin konsolide edilmesinde ya da demokratikleşmenin başarılı bir şekilde nihayete erdirilmesinde temel bir bariyer olarak rol oynamıştır. Vesayetin bu etkinliği siyasal yaşamda vesayetçi demokrasi, vesayetçi yönetim ya da vesayetçilik gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Ancak, terimin sahip olduğu bileşenler üzerinde yeterince araştırmanın yapılmamış olması vesayetin muhtevasına ilişkin sağlıklı değerlendirmelerin yapılmasını engellemektedir. Dolayısıyla vesayetin daha sağlıklı anlaşılabilmesi, vesayet-demokrasi ilişkisinin kurulabilmesi için onun hukuki bileşenlerinin de detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu temel gerekçeden hareketle, mevcut çalışmanın temel amacı vesayet kavramının pozitif hukuktaki uygulama pratiklerini incelemektir. Bu doğrultuda hukuki bir terim olarak vesayetin öncelikle medeni hukuk, idare hukuku ve uluslararası hukuk başta olmak üzere pozitif hukuktaki ele alınış biçimleri sorgulanmaktadır. Bu sorgu neticesinde vesayetin hem özel hem de kamu hukukunda karşılık bulduğu medeni hukukta birey, idare hukukunda toplum ve uluslararası hukukta devletler üzerinde icra edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, bahse konu icra edilme eylemi gerçekleştirilirken temelde birey, toplum ve devlet üçlemesinde kapasite sorunundan ya da yetersizlikten hareket edildiğini ifade etmek mümkündür. Bu durum özünde hukuki bir kavram olan vesayetin siyasal bağlamda kullanılmasına temel bir gerekçe sunduğunu ortaya konulabilir.

Author Biography

İlhan BİLİCİ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

References

İ. Ali Naim, Türk Medeni Hukuku, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2014.

A. Turgut ve A. Derya, Medeni Hukuk, 23. Baskı, İstanbul: Beta Basım. 2017.

C. Bilal, İdare Hukuku, 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. 2017.

A. Ender Ethem, İdare Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2018.

C. Bilal, İdare Hukuku, 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. 2017.

A. Murat, (2000) Belediyeler Üzerinde Vesayet Çıkmazı, Sayıştay Dergisi, 11(38), 189-210.

A. Ender Ethem, İdare Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2018.

A. Ender Ethem, İdare Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2018.

S. Coşkun, (1996) Çağdaş Demokrasi Anlayışı ve İdari Vesayet Denetimi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 285-297.

A. Serap, (2001) Birleşmiş Milletler Örgütü Denetiminde Vesayet Altında Ülke Bulunmaması, Sömürgeciliğin de Sonu Anlamına mı Geliyor?, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 50(1), 1-10.

A. Nermin, (1954) Vesayet Rejimi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 9(2), 289-311.

A. Nermin, (1954) Vesayet Rejimi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 9(2), 289-311.

G. Mehmet, Vesayetçi Demokrasi, Ankara: Savaş Yayınevi. 2013.

A. Serap, (2001) Birleşmiş Milletler Örgütü Denetiminde Vesayet Altında Ülke Bulunmaması, Sömürgeciliğin de Sonu Anlamına mı Geliyor?, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 50(1), 1-10.

D. Erdem, Birleşmiş Milletler, (Eds. Ş. Kardaş ve A. Balcı) Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, içinde (553-565), 6. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları. 2017.

A. Davut, Uluslararası Örgütler: Devletlerin Örgütlenme Mantığı, 2. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık. 2014.

D. Erdem, Birleşmiş Milletler, (Eds. Ş. Kardaş ve A. Balcı) Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, içinde (553-565), 6. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları. 2017.

A. Serap, (2001) Birleşmiş Milletler Örgütü Denetiminde Vesayet Altında Ülke Bulunmaması, Sömürgeciliğin de Sonu Anlamına mı Geliyor?, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 50(1), 1-10.

Downloads

Published

2023-02-09

How to Cite

BİLİCİ, İlhan. (2023). Siyasal Bir Kavram Olarak Vesayetin Hukuki Bileşenleri. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 72–76. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/32