Endüstri Yapılarında Yeniden İşlevlendirmenin GSB Bağlamında Analizi: Bulvar AVM Örneği


Abstract views: 223 / PDF downloads: 133

Authors

  • Özlem CENİKLİ B.U.Ü.
  • Murat TAŞ B.U.Ü.
  • Nilüfer TAŞ B.U.Ü.

Keywords:

Sürdürülebilirlik, Yeniden İşlevlendirme, Endüstriyel Miras, Değerlendirme Sistemi, Sürdürülebilir Bina

Abstract

Endüstri yapılarının işlevinin zayıflaması ve atıl durumda kalması sağlıksız alanların oluşmasına neden olmaktadır.  Günün belirli saatlerinde kontrolü zor, insanların konfor alanını kısıtlayan bir tehdit unsuru haline gelebilmektedir.  Kent merkezinde bulunan, birçok açıdan kullanıcılarla iç içe olan bu alanların kullanımının sürdürülmesi, yapı bileşenlerine yaşama hakkı tanınması önem arz etmektedir. Ancak kullanım sonrası ve ilerleyen süreçte yapılan çalışmaların sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda olmaması yapıda problemlere yol açabilmektedir, bu nedenle yapıların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada endüstriyel mirasın bir parçası olan Samsun Bulvar AVM projesi değerlendirme kapsamına uygun görülmüştür. Söz konusu yapı (eski Samsun Tekel Tütün Fabrikası) endüstri yapılarının kent merkezinin dışına kayması ile işlevini yitirmiş olup alışveriş ve yaşam merkezine dönüştürülmüştür.  Yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması, eksik değerlendirmelerin önüne geçebilmek adına yapının bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Yapının salt kendi içinde sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi ise ilerleyen süreçte bağlamsal kopukluk oluşturabilmektedir. Zaman içinde oluşabilecek sorunlar, yapıya müdahaleleri ve yapının kentle ilişkisini etkileyebilmektedir; kente kazandırılan yapının incelenmesi kamusal anlamda fayda sağlayabilecektir.   Bu doğrultuda kılavuz kapsamında sürdürülebilirliğe ilişkin başlıklarla yapının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bulvar AVM yönetim birimi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş olup veriler toplanmıştır. Görüşme sonucunda değinilen sorunlar araştırma sorusuna katkı sağlamaktadır. Literatürde yeniden işlevlendirmenin boyutları, kılavuzun kapsamı ve mekanik rapor doğrultusunda yapılan incelemeler çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda standart verilerde farklı değerlendirme ölçütleri, yapı bileşenindeki yaklaşımın sürdürülebilirliğin tüm ilkeleriyle ilişkili olabileceği görülmektedir. Ayrıca çalışma yeniden işlev vermenin, bütüncül tasarım yaklaşımının ve süreç olarak ele almanın önemini ortaya koymaktadır.

Author Biographies

Özlem CENİKLİ, B.U.Ü.

Mimarlık / Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Murat TAŞ, B.U.Ü.

Mimarlık / Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Nilüfer TAŞ , B.U.Ü.

Mimarlık / Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

References

Federal Ministry of Transport, Building and Housing (BMVBW)., Guideline for Sustainable Building, Germany, Berlin: Federal Office for Building and Regional Planing 2001.

Çetin, C. İ. Tarihi Yapıların Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Venedik Un Fabrikası Örneği. Sanat-Tasarım Dergisi, 12, ss.10-17. 2021.

Saraç, Ö., ve Tanrısever, C. ‘’Kastamonu’da yeniden işlevlendirilen tarihi yapıların sürdürülebilirliğe etki eden çekicilik faktörleri’’. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 151-163.2018.

(2022) Bulvar AVM Başarı Hikayemiz’’, [3 Kasım,2022].https://www.bulvarsamsun.com.tr/hakkimizda.

Tanrisever, C., Saraç, Ö., & Aydoğdu, A. ‘’Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapilarin Sürdürülebilirliği.’’ Akademik Bakiş Dergisi 54. 1068-1082,. 2016.

Morley, D. ve K. Robins. Kimlik Mekânları, Çev. E. Zeybekoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.1997.

Taplak, M., 2022. Sözlü görüşme. Bulvar AVM Yönetim Birimi, Samsun, ( Görüşme Tarihi:11.11.2022).

Anonim. Analiz, kentin ülke ve bölgesindeki yeri, 76 s.2009.

Oktay, Derya. "Değişen koşullar altında kentsel kimliğin yeniden değerlendirilmesi: Samsun, Türkiye örneği." İnşaat Mühendisleri Enstitüsü Tutanakları-Kentsel Tasarım ve Planlama 170.5, 189-204.,2017.

Bengü, Ö., ‘’Turkmall Bulvar Samsun Alışveriş Merkezi Mekanik Proje Raporu,’’ CEM Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Samsun, 2011.

Samsun Büyükşehir Belediyesi-Etüt ve Projeler

Dairesi Başkanlığı 2017, Sözlü görüşme. ( Görüşme Tarihi:11.11.2022).

Oktay,D. A Critical Approach to Sustainable Urbanism: Lessons from traditional and contemporary paradigms, 302 s.2012.

(2007)[3 Kasım,2022].https://miyarmimarlik.com

Yazarın arşivi

[6 Kasım,2022]. https://yandex.com.tr

[7 Kasım,2022]. https://earth.google.com

Tarihi Samsun Tütün Fabrikası ''Bulvar Samsun" ile Hayat Buluyor [Erişim: 15.11.2022]): www.youtube.com

Us, F. (2014). ‘‘Bir 19. Yüzyıl Endüstri Mirasının Yeniden Kullanımı: “Samsun Tekel Tütün Fabrikası”nın “Bulvar Samsun Projesi”ne Dönüşümü’’, Mimarlık Dergisi, Sayı: 377.

Öngel, K, ave Haluk M. "Isıl konfor parametrelerinin insan vücudundaki etkilerine yönelik." SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 16.1, 21-25, 2009.

Anonim,https://samsun.bel.tr/icerik/cografi-yapi-ve-iklim#:~:text=Y%C4%B1ll%C4%B1k%20ortalama%20en%20y%C3%BCksek%20s%C4%B1cakl%C4%B1k,(676%2C5%20mm).-( Erişim tarihi:07.01.2022).

Oktay,D., 2021. Reevaluating urban identity under changing circumstances: the case of Samsun, Turkeys.

Yüksel, N., ‘’Günümüz Kamu Kurumlarında Yapısal Konfor Koşullarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma.’’ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10, (2):22-28. 2005.

Downloads

Published

2023-02-09

How to Cite

CENİKLİ, Özlem, TAŞ, M., & TAŞ , N. (2023). Endüstri Yapılarında Yeniden İşlevlendirmenin GSB Bağlamında Analizi: Bulvar AVM Örneği. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 95–107. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/35