Değişken Su/Çimento Oranına Sahip Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Su Emme Durumu


Abstract views: 77 / PDF downloads: 68

Authors

  • Serkan ETLİ Munzur Üniversitesi
  • Melek AKGÜL Munzur Üniversitesi

Keywords:

Kendiliğinden Yerleşen Harç, KYH, Su Geçirimliliği, Porozite

Abstract

Çalışma kapsamında CEM-I 52.5R beyaz portland çimento kullanılarak değişken su/çimento (S/Ç) oranına sahip kendiliğinden yerleşen harç (KYH) karışımı üretilmiştir. Üretilen 6 farklı KYH karışım setlerinin 28. deney gününde 24 saatlik su emme durumu incelenmiştir. Her KYH seti 50x50x50 mm ayrıtlı 18 adet numuneden oluşmaktadır. Küp numuneler 28. günlük kür sonrası etüv kurusu hal durumu sağlanarak su emme deneyine tabi tutulmuştur. Çalışma verilerine göre artan S/Ç oranına bağlı olarak su emme oranındaki değişim tespit edilmiştir. Sonuçlar grafikler ve tablolar ile sunulmuştur. KYH karışım setlerinde S/Ç oranındaki artış porozite üzerinde artışa neden olmanın yanı sıra su emme sınır durumunda da artışı desteklemektedir.

Author Biographies

Serkan ETLİ, Munzur Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, TÜRKİYE

Melek AKGÜL , Munzur Üniversitesi

Tunceli MYO, TÜRKİYE

References

Ö. Çakır, Yüksek Fırın Cürufunun Betonun ve Betonarmenin Kalıcılığına (Durabilitesine) Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 2006.

M. Akgül, O. Doğan, O.G. Odacıoğlu, A Review on Adherence in Reinforced Concrete. Civil Engineering Beyond Limits, 4,1765. 2022. doi: 0.36937/cebel.2022.1765

M. Akgül, Betonarme Yapılarda Donate Korozyon Oranının ve Yaşının Belirlenmesi. Doktora Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. 2022.

A. Adesina, Use of Rice Husk in concrete: Review of mechanical properties. 2018 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15839/CEPPIS_2018_ost_15-22.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MMA. Beediq, Mineral Katkıların Yüksek Dayanımlı Kendiliğinden Yerleşen Harç Özelliklerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. 2021.

R. Deeb, Flow of self-compacting concrete. Doktora Tezi. Cardiff Üniversitesi. 2013.

A. Seddik, A. Beroual, A. Zergua, M.N. Guetteche, Self Compacting Concrete under Local Conditions. Open Journal of Civil Engineering, 3(2), 2013. doi: 10.4236/ojce.2013.32014

H. Okamura, M. Ouchi, Self-compacting concrete. Development, present use and future. In Self-Compacting Concrete: Proceedings of the First International RILEM Symposium, Cachan Cedex, France: Rilem Publications.1999.

M. Akgül, O. Doğan, S. Etli, Investigation of mechanical properties of granulated waste rubber aggregates substituted self-compacting concrete mortar produced with different cement. International Journal of Engineering Research and Development, 12 (2), 787 – 798, 2020. doi: 10.29137/umagd.734614

S. Cemalgil, S. Etli, Effects of Specimen Size on The Compressive Strength of Rubber Modified Self-Compacting Concrete. International Journal of Pure and Applied Sciences, 6(2), 118-129. 2020. doi:10.29132/ijpas.789480.

S. Cemalgil, S. Etli, O. Onat, Curing effect on mortar properties produced with styrene-butadiene rubber. Computers and Concrete, 21(6), 705-715. 2018. doi:10.12989/cac.2018.21.6.705.

E. Güneyisi, M. Gesoğlu, Uçucu Kül ve Metakaolın İçeren Kendiliğinden Yerleşen Harçlar. 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kardelen Press, Ankara, Turkey, 2007. .

C. Hall, Water sorptivity of mortars and concretes: a review. Magazine of concrete research, 41.147 (1989): 51-61.1989.

EFNARC & The European Project Group, The European Guidelines for Self-Compacting Concrete Specification, Production and Use. The European Guidelines for Self Compacting Concrete. May, 63.2005.

TS EN 21. Çimento - Beyaz portland çimentosu - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 2012.

TS EN 1008. Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 2003.

TS EN 933-1. Agregaların geometrik özellikleri için deneyler- Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımının tayini- Eleme yöntemi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 2012.

TS EN 934-2+A1. Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 2: Beton kimyasal katkıları- Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 2013

ASTM C109/C109M-13. Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens). ASTM International, West Conshohocken, PA. 2016.

EFNARC. Specifications and Guidelines for Self- Compacting Concrete. EFNARC, Association House, 99 West Street, Farnham, UK, www.efnarc.org, ISBN 0 953973344, 32. 2002.

TS EN 12390-1. Beton- Sertleşmiş beton deneyleri- Bölüm 1: Deney numunesi ve kalıplarının şekil, boyut ve diğer özellikleri. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 2013

ASTM C642-13. Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete. ASTM International, West Conshohocken, PA. 2013.

A. Özdemir, Bazı Yapı Malzemelerin Kapiler Su Emme Potansiyelleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 26 (1), 19-32. 2002.

M. Göktepe, C3A Oranı Farklı Çimentolarla Üretilmiş Betonlarda Sülfat Etkisi ve Klorür Geçirimliliği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.2008.

Downloads

Published

2023-02-10

How to Cite

ETLİ, S., & AKGÜL , M. (2023). Değişken Su/Çimento Oranına Sahip Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Su Emme Durumu. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 138–144. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/42