Termoelektrik Jeneratörler İçin İzolesiz Alçaltan Yükselten Çevirici ile Maksimum Güç Noktası İzlemedeki Yük Değişimlerinin Etkisi


Abstract views: 59 / PDF downloads: 32

Authors

  • Çiğdem AKYILDIZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  • Mehmet Ali ÜSTÜNER Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  • Hayati MAMUR Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Keywords:

TEG, MPPT, İzolesiz DC-DC Alçaltan Yükselten Çevirici, P&O

Abstract

Termoelektrik jeneratörler (TEG) atık ısıların elektrik enerjisine çevriminde kullanılan yarı iletken cihazlardır. TEG’lerden elde edilen elektrik enerjisinin regülasyonuna ihtiyaç duyulur. Bunun için çeviriciler ile birlikte çalıştırılırlar. Bağlanan çevirici TEG’in yükünü oluşturur. Bu çeviricinin akımı maksimum güç noktası takibi (MPPT) algoritmaları ile ayarlamalı yapılarak TEG’in iç direnci ile bağlanan çeviricinin iç dirençleri birbirine eşitlenir. Böylece maksimum güç noktası (MPP) yakalanır. Bu MPP değeri bağlanan çeviricinin tipine göre çeviriciye bağlanan yük değerinden etkilenir. Bu çalışmada, TEG için izolesiz DC-DC alçaltan yükselten çevirici ile çeviriciye bağlanan yük değişimlerinin MPPT üzerindeki etkisi MATLAB/Simulink benzetimi ile araştırılmıştır. MPPT algoritması için karıştır & gözlemle (P&O) kullanılmıştır. Çalışmaların sonucunda MPPT algoritması izolesiz DC-DC alçaltan yükselten çeviriciye bağlanan yük değerlerinin TEG iç direncinin alt ve üst değerlerinde MPP izlemesi yapabilmiştir.

Author Biographies

Çiğdem AKYILDIZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Mehmet Ali ÜSTÜNER, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi,  Türkiye

Hayati MAMUR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi, Türkiye

References

H. Mamur, M. A. Üstüner, and M. R. A. Bhuiyan, “Future perspective and current situation of maximum power point tracking methods in thermoelectric generators,” Sustainable Energy Technologies and Assessments, 50, 101824, 2022.

S. Khan, J. Kim, K. Roh, G. Park, and W. Kim, “High power density of radiative-cooled compact thermoelectric generator based on body heat harvesting,” Nano Energy, 87, 106180, 2021.

Y. Wang, Y. Shi, D. Mei, and Z. Chen, “Wearable thermoelectric generator to harvest body heat for powering a miniaturized accelerometer,” Applied Energy, 215, 690-698, 2018.

H. M. Elmoughni, A. K. Menon, R. M. Wolfe, and S. K. Yee, “A textile‐integrated polymer thermoelectric generator for body heat harvesting,” Advanced Materials Technologies, vol. 4, no. 7, 1800708, 2019.

R. Schwurack, J. Bärschneider, S. Unz, and M. Beckmann, “Performance enhancement of a thermoelectric system with improved natural convection cooling by utilizing the chimney effect,” Energy Conversion and Management, 237, 114118, 2021.

O. Caballero-Calero, M. Rull-Bravo, D. Platzek, M. D. Cárdenas, R. Fernández, A. Moure, J. F. Fernández, and M. Martín-González, “Tubular ring thermoelectric module for exhaust pipes: From Skutterudite nanopowders to the final device,” Energy, 234, 121223, 2021.

Y. Mona, T. A. Do, C. Sekine, P. Suttakul, and C. Chaichana, “Geothermal electricity generator using thermoelectric module for IoT monitoring,”

Downloads

Published

2023-02-11

How to Cite

AKYILDIZ, Çiğdem, ÜSTÜNER, M. A., & MAMUR, H. (2023). Termoelektrik Jeneratörler İçin İzolesiz Alçaltan Yükselten Çevirici ile Maksimum Güç Noktası İzlemedeki Yük Değişimlerinin Etkisi. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 150–154. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/44