Aldous Huxley’in Ada’sında Yalıtılmışlık


Abstract views: 48 / PDF downloads: 41

Authors

  • Zeki Edis Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Nursemin SOLHAN Milli Eğitim Bakanlığı /Eskişehir

Keywords:

Ada, Huxley, Toplum, Ütopya, Yalnızlık

Abstract

 İnsan var oluşundan itibaren topluluk olarak yaşamaya muhtaçtır.  Fiziksel korunma ihtiyacını gidermek amacıyla bu yaşam tarzına doğru yönelmiş olsa da zamanla psikolojik etkenler de yerini almıştır. Toplumlar bir arada yaşarken belirli kurallar ile yasaları oluşturmuş ve bu düzenlemeler doğrultusunda hayatlarını idame etmişlerdir. Aile, mahalle ve çevre baskısı insanları bu kurallara uymaya yöneltmiş fakat bu tek başına yeterli olmayacak ki cezalar ve yaptırımlar ile bu yasalar desteklenmiştir. Aldous Huxley genellikle yaşam hikayesindeki zorlukların etkilerinin görüldüğü eserlerde insanlığı gelecekte bekleyen kötü günleri sıkça betimlemiş ve gittikçe yalnızlaşan insan ırkını adeta gelecek hakkında uyarmıştır. Vefatından önce son olarak yazdığı Ada adlı eserinde ise tam aksine topluluk halinde düzenli ve her alanıyla düşünülmüş, planlanmış ve mükemmel yönetilmekte olan bir dünyanın da var olabileceği umudunu taşıdığını göstermiştir. Ancak bu eserler arasında ortak bir nokta olan dış dünyadan yalıtılmışlık hala yerini korumaktadır. Hem en iyi hem de en kötü toplum örneklerinde ortak temanın yalnızlık olması oldukça ilgi çekici ve ayırt edicidir. Bu yalnızca yazarın hayatının bir yansıması ile açıklanacak kadar dar kapsamlı bir konu olarak sınırlandırılamayacak olup iç ve dış etmenlerden de bahsedilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Aldous Huxley’in bu dünyadan ayrılışından önce son olarak kaleme aldığı ve eserleri arasındaki tek mükemmel toplum tasviri olarak adlandırılan Ada adlı eserinde yalıtılmışlık temasının kaynağı ile gelişiminden bahsedilecek ve bu kurmaca yapı içerisindeki yansımaları aktarılacaktır.

Author Biographies

Zeki Edis, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü /Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Nursemin SOLHAN , Milli Eğitim Bakanlığı /Eskişehir

Türkiye

References

V. Düzgün, Aldous Huxley'in Ütopya Dünyası: Cesur Yeni Dünya ve Ada. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Ocak 2011.

A. Göktürk, İngiliz Yazınında Ada Kavramı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.

Z. Güvençalan, Margaret Atwood'un Tufanı Adlı Eserinde Ütopya ve Distopya İzleği. Kars: Kafkas Üniversitesi, 2019.

A. Huxley, Ada (4 b.). (M. Oflas, Dü., & S. Akar, Çev.) İstanbul, Topkapı: İthaki yayınları, 2017.

İ. Keleşoğlu A Critical Approach to Aldous Huxley' Treatment of the Concepts of Utopia and Dystopia in His Brave New World and Island: A Cultural Materialist Study. İistanbul: Yeditepe University, 2013.

F. Koşmak, Ütopya Dünyası: Karşılaştırmalı Bir İnceleme (1 b.). İstanbul, Beşiktaş: Kriter yayınevi, 2019.

A. Kul, Ütopya ve Distopyalarda Devlet Tahayyülü. Çorum: Hitit Üniversitesi, 2019.

K. Kumar, Ütopyacılık. (A. Somel, Çev.) Ankara, Kızılay: İmge Kitabevi, 2005.

K. Kumar, Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya. (K. Yıldırımer, Dü., & A. Galip, Çev.) İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2006.

F. Sakallı, Türk ve Dünya Romanında İki Ütopik Mekanı Mukayese Denemesi: Simeranya ve Pala. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(1), 73-84., 2012.

M. Toprak, and G. Şar, (Dü),Ütopyada Edebiyat, Edebiyatta Ütopya. Kocaeli, İzmit: Umuttepe Yayınları.

Ü.D. Yüksel, Antikçağdan Günümüze Kent Ütopyaları:Urban Utopias from Ancient until Today. idealkent(5), 8-37., Ocak 2012.

Downloads

Published

2023-02-15

How to Cite

Edis, Z., & SOLHAN , N. (2023). Aldous Huxley’in Ada’sında Yalıtılmışlık. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 217–211. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/75