AR-GE Projelerinde Seçim Kriterleri- Cam Sektöründe Bir Uygulama


Abstract views: 103 / PDF downloads: 101

Authors

  • İrem Düzdar Argun Düzce Üniversitesi
  • Elif Acar Düzce Üniversitesi

Keywords:

AHP, AR-GE, Proje Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, ÇKKV

Abstract

Pazar koşullarının zorlaştığı ve rekabetin yoğunlaştığı günümüz dünyasında, firmaların ayakta kalabilmeleri için farklılaşan, kaliteli, düşük maliyetli ve maksimum fayda sağlayan ürünler yaratmaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlamak için firmalar katma değeri yüksek ve yenilikçi Araştırma ve Geliştirme projelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Akademik dünya ve iş dünyasında sıklıkla ele alınan AR-GE projesi seçimi konusu hem özel şirketler hem de kamu kurum ve kuruluşları için kritik öneme sahiptir. AR-GE projelerinin seçim aşamasında dikkatli yatırım ve iş gücü planlaması yapılması gerekmektedir. Dikkatli yapılan ve planlanan AR-GE projeleri gerek firma açısından gerekse ülke açısından yüksek katma değer sağlamaktadır. AR-GE projeleri arasında şirketin stratejik hedefleri ve kar beklentileri ile örtüşen projelerin seçilmesi şirketin geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Karar vericiler, tüm kriterleri karşılayan en iyi seçeneği seçmelidir. Literatür açısından oldukça zengin olan bu sorunun çözümü için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Araştırma Geliştirme projelerinin seçim problemi çok sayıda kriter içerdiğinden karmaşık bir problem olarak görülmüş ve bu nedenle Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleriyle çözümü ele alınmıştır. Çalışmada bir cam üretim firması AR-GE departmanından 3 uzman ile görülmüş ve çözümlemeler belirlenen uzmanların değerlendirmelerinden yola çıkılarak yapılmıştır. Kriterlerin ağırlıklarını belirlemek için Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi kullanılmıştır.

 Bu tez çalışmasının sonunda cam sektöründe AR-GE projelerinin seçim kriterleri belirlenmiştir. Bundan sonraki süreçlerde çalışma örnek alınarak cam sektörü dışında başka sektörlerde de kriterlere eklemeler yapılarak alternatif seçimleri yapılabilir.

Author Biographies

İrem Düzdar Argun, Düzce Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği, Türkiye

Elif Acar, Düzce Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği, Türkiye

References

Tezcan, E. (2018). ARGE VE İNOVASYONDA TÜRKİYE. Linkedin: Https://Tr.Linkedin.Com/Pulse/Arge-Ve-Inovasyonda-T%C3%Bcrkiye-Erdin%C3%A7-Tezcan Adresinden Alındı

SUPÇİLLER, A. A., & ÇAPRAZ, O. (2011). AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Iktisat Fakültesi EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK Dergisi, 1-22.

Ar-Ge Nedir. (2020, Şubat). Https://Www.Mikrox.Com.Tr/Ar-Ge-Nedir/ Adresinden Alındı

YAKICI AYAN, T., & PERÇİN, S. (2012). AR-GE PROJELERİNİN SEÇİMİNDE GRUP KARARINA DAYALI BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMI . Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 237-255.

GÜRYELİ, M. (2016). AR-GE PROJELERİ SEÇİM PROBLEMİNİN AHP YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: KAMU DESTEKLİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

UÇAKCIOĞLU, B., & TAMER, E. (2017). Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve VIKOR Yöntemleri Ile Hava Savunma Sanayisinde Yatırım Projesi Seçimi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 35-53.

UÇAKCIOĞLU, B. (2017). HAVA SAVUNMA SANAYİSİNDE YATIRIM PROJELERİ SEÇİMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME VE HEDEF PROGRAMLAMA İLE YAPILMASI.

BİNİCİ, E., & AKSAKAL, E. (2019). Ar-Ge Proje Seçim Problemine Yeni Bir Yaklaşım Ve Çözüm Önerisi: UTA Yöntemi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 211-226.

KUNDAKCI, N., & KAS BAYRAKDAROĞLU, F. (2019). BULANIK EDAS YÖNTEMİ İLE AR-GE PROJESİ SEÇİMİ.

YILDIZ, A. (Tarih Yok). Bulanık VIKOR Yöntemini Kullanarak Proje Seçim Sürecinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

KURT, Z. B., & YILDIZ, A. (2020). Fuzzy TOPSIS Based Decision Model For Evaluating And Prioritizing R&D / Innovation Projects . 93-107.

TÜRKMEN, G. F. (2022). AR-GE PROJELERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ ÜZERİNE ÇOK KRİTERLİ BİR MODEL ÖNERİSİ.

ONURSAL, B. (2009). PROJE SEÇİMİNDE BULANIK TOPSİS YÖNTEMİ İLE BİR MODEL ÖNERİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ UYGULAMASI.

KOÇDAĞ, V. (2013). AHS VE PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE PROJE TERCİH SIRALAMASININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ OLARAK BELİRLENMESİ.

DURMAZ, Ç. (2022). BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROJELERİNİN SEÇİMİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ.

YILDIRIM, B. F., &Amp; KUZU YILDIRIM, S. (2022). AR-GE PROJE SEÇİM SÜRECİ İÇİN YENİ BİR ENTEGRE SEZGİSEL BULANIK GRUP KARAR VERME YAKLAŞIMI. Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 643-653.

AYDIN, Y., &Amp; EREN, T. (2018). SAVUNMA SANAYİİNDE STRATEJİK ÜRÜN İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ.ÖHÜ Müh. Bilim. Derg., 129-148.

Downloads

Published

2023-02-17

How to Cite

Düzdar Argun, İrem, & Acar, E. (2023). AR-GE Projelerinde Seçim Kriterleri- Cam Sektöründe Bir Uygulama. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 260–268. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/85