International Conference on Modern and Advanced Research
Return to Conference Proceedings Submission Details Farklı ısıl işlem uygulamalarının(kuru hava, nemli hava ve infrared ışınım/kızılötesi) sucuklarınbazı kalite özellikleri üzerine etkisi Download Download PDF