İç ve İç-doğu Anadolu'da gömülü fayların belirlenmesi amacı ile havadan manyetik anomali ve yüzey fay haritalarının ilişkilendirilmesi


Abstract views: 88 / PDF downloads: 0

Authors

  • Ezgi Erbek-Kıran Jeofizik Mühendisliği / Mühendislik Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
  • Abdullah Ateş Jeofizik Mühendisliği / Mühendislik Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
  • M. Nuri Dolmaz Jeofizik Mühendisliği / Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icras.665

Keywords:

Havadan Manyetik Veri, Türev Yöntemi, Orta Anadolu, Güç Spektrumu, Yüksek Geçişli Filtre

Abstract

Bu çalışmada havadan manyetik veriler kullanılarak Türkiye’ de yer alan en önemli yapılardan biri olan Orta Anadolu Kristalin Kompleksinin doğu sınırındaki tektonik birimlerin jeofizik izleri araştırılmıştır. Manyetik verilere ileri veri işlem teknikleri uygulanarak (kutba indirgeme, güç spektrumu analizi, yüksek geçişli filtreleme ve ikinci düşey türev yöntemi) yorumlanmaya çalışılmıştır. Bölgedeki sığ yapıların ortalama derinlikleri güç spektrumundan yararlanılarak 5.63 km olarak hesaplanmıştır. Bu sığ yapıların etkileri filtreleme ve türev yöntemleri ile daha belirgin hale getirilmiştir. Elde edilen sonuçlar masif yapısının doğu sınırında KD-GB uzanımlı bir yapının Mersin iline kadar devam ettiği göstermektedir. Güncel fay haritasında gözlenmeyen bu yapının gömülü bir fay yapısının temsilcisi olabileceği düşünülmektedir. Böylece bu çalışma ile ilk defa bölgedeki gömülü bir yapının varlığı ortaya konulmuştur.

Published

2023-05-12

How to Cite

Erbek-Kıran, E., Ateş, A., & Dolmaz, M. N. (2023). İç ve İç-doğu Anadolu’da gömülü fayların belirlenmesi amacı ile havadan manyetik anomali ve yüzey fay haritalarının ilişkilendirilmesi. International Conference on Recent Academic Studies, 1(1), 18–22. https://doi.org/10.59287/icras.665