YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMI


Abstract views: 685 / PDF downloads: 646

Authors

  • Regaib DİRİK Enerji Bilimi ve Teknolojileri/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak Üniversitesi, Türkiye
  • Edip TAŞKESEN Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Şırnak Üniversitesi, Türkiye
  • Ömer DİRİK Yenilenebilir Enerji Sistemleri/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icras.667

Keywords:

Enerji Verimliliği, Rüzgâr Enerjisi, Yapay Zekâ, Yenilebilir Enerji, Enerji Üretimi

Abstract

Günümüzde, enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç giderek daha önemli hale gelmektedir. Konvansiyonel(alışılagelmiş) enerji kaynaklarının tükenilebilir olması ve çevrede yarattığı olumsuz etkileri göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarının gerekliliğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Ancak, yenilenebilir enerji kaynakları verimli bir şekilde kullanılmadığında, enerji üretiminde karşılaşılan sorunlar devam edecektir. Bu nedenle, yapay zekâ gibi sürekli gelişme gösteren ileri teknolojilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına entegrasyonu sağlanarak elde edilen enerjinin verimliliği artırılmıştır. Yapay zekâ teknolojisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmuştur Ayrıca, enerji üretim verilerinin analizi ve tahmini için yapay zekâ kullanımı da enerji üretiminde karşılaşılan sorunları çözmek için etkili ve verimli bir araç olacaktır. Yapay zekâ kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımıyla birlikte, enerji üretiminde sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. Bu teknolojinin kullanımı, enerji üretimini artırmakla beraber var olan enerjinin sürdürülebilir bir şekilde kullanımını da sağlayacaktır. Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları için yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı incelenmiştir. Ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kullanımının avantajları ve dezavantajları araştırılmıştır. Sonuç olarak, günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç hızlı bir şekilde artış göstermektedir ve yapay zekâ teknolojisi, bu kaynakların verimli bir şekilde kullanımına yardımcı olmaktadır. Yapay zekâ teknolojisi, enerji üretim verilerinin analizi ve tahmini için kullanılarak enerji üretiminde karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunmaktadır. Bu teknolojinin kullanımı, enerji üretimini artırmanın yanı sıra var olan enerjinin sürdürülebilir bir şekilde kullanımını da sağlayacaktır. Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin dezavantajları da dikkate alınarak, yenilenebilir enerji kaynakları için yapay zekâ teknolojilerinin dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Downloads

Published

2023-05-12

How to Cite

DİRİK, R., TAŞKESEN, E., & DİRİK, Ömer. (2023). YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMI. International Conference on Recent Academic Studies, 1(1), 28–35. https://doi.org/10.59287/icras.667