Toprak-Tarım Etkileşiminde, Ekolojik Verimlilik Etkeni: Vermicompost


Abstract views: 33 / PDF downloads: 111

Authors

  • Aysel Kekillioğlu Nevşehir HBV Üni. Fen Ede Fak. Biyoloji Böl., Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icras.687

Keywords:

Ekoloji, Tarım, Sürdürülebilirlik, Verim, Vermikompost

Abstract

Toprak, “ yer yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaların ve organik maddelerin türlü ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan, belli oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir varlıktır”. Toprak, hava ve su ile birlikte üç ana doğal kaynaktan biridir. Karasal ekosistemin en önemli taşıyıcı elemanlarından biridir ve canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Varlık olarak insanın temel yaşamsal kaynaklarının başlıca üretim faaliyeti ise tarımdır. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği; ekonomik ve ekolojik etkenlerinin birlikte değerlendirilip ilişkilendirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Az alandan çok verim elde etmek amacıyla toprakların, bilinçsiz ve yoğun bir şekilde kullanılması toprağın yapısında bozulmalara neden olmaktadır. Toprakta ekolojik verimliliği sürekli kılabilmek için; topraktan ya da yetişme ortamından eksilen besleyici öğelerin toprağa ya da yetişme ortamına mutlaka geri verilmesi gereklidir. Bu bakımdan “Vermikompost”, gerek bitkiler için gerekli olan besinleri ve yararlı mikroorganizmaları karşılaması gerekse doğa – tarım- toprakla dost bir yapıya sahip olması itibariyle, tarfımızdan - alternatif ekolojik tarımsal verimlilik ajanı- olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın temel amaç ve içeriğini; toprak- tarım etkileşiminde, ekolojik verimlilik etkeni olarak; “vermikompostun“ değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Downloads

Published

2023-05-12

How to Cite

Kekillioğlu, A. (2023). Toprak-Tarım Etkileşiminde, Ekolojik Verimlilik Etkeni: Vermicompost. International Conference on Recent Academic Studies, 1(1), 146–150. https://doi.org/10.59287/icras.687