İklim Değişikliği ve Hymenoptera (Insecta) Taksonlarına Etkileri Üzerine İnceleme


Abstract views: 50 / PDF downloads: 179

Authors

  • Aysel Kekillioğlu Nevşehir HBV Üni /Biyoloji Böl., Türkiye
  • Ömer Eren Bostan Nevşehir HBV Üni /Biyoloji Böl., Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icras.688

Keywords:

Hymenoptera, İklim Değişikliği, Habitat, Ekoloji, Biyoçeşitlilik

Abstract

İklim değişikliği tüm dünyanın en önemli ekolojik sorunlarının başında gelmektedir. Küresel ısınmanın başta etken olduğu iklim değişimine bağlı olarak ekosistemlerin büyük bölümünde bozulmalar ve biyolojik türlerde değişmeler gözlenmektedir. Böcekler yeryüzünde bulunan canlı türlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturması nedeniyle küresel iklim değişikliklerinden en fazla etkilenmesi beklenen canlı gruplarının başında gelmektedir. İklim değişimlerinden dolayı Atmosferden yeryüzüne yansıyan ve Biyosferin genelini etkilemesi öngörülen, sıcaklık artışının hayvan ve bitkilerin yaşam ortamlarında doğrudan ve dolaylı biçimde ve ağırlıklı olarak olumsuz değişiklikler yaratacağı varsayılmaktadır. Doğal olarak bu durumdan en fazla etkilenecek organizmalar; gerek ekolojik yaşam ortamları gerekse biyolojik aktivite ve davranışları tehdit altında olan canlılar olarak hassas böcekler arasında yer alan Hymenoptera taksonu olacaktır. Bu nedenle, çalışmamız kapsamında; Hymenoptera takımı içerisinde yer alan taksonların iklim değişiminden etkilenme süreçleri mevcut durum ve gelecekteki riskler ve öngörüler bağlamında analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Downloads

Published

2023-05-12

How to Cite

Kekillioğlu, A., & Bostan, Ömer E. (2023). İklim Değişikliği ve Hymenoptera (Insecta) Taksonlarına Etkileri Üzerine İnceleme. International Conference on Recent Academic Studies, 1(1), 151–155. https://doi.org/10.59287/icras.688