1.8-sineol (ökaliptol)’ün kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) belirteçleri üzerindeki önemi


Abstract views: 78 / PDF downloads: 82

Authors

  • Hatice Feyza Akbulut Cumra Vocational School, Department of Medicinal and Aromatic Plants, Selçuk University, Konya, Turkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icras.689

Keywords:

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Biyobelirteçler, Tedavi, 1.8-Sineol, Eucalyptus Globulus

Abstract

– 1,8-sineol (ökaliptol), doğada bolca bulunan kafur benzeri bir kokuya sahip renksiz siklik bir monoterpen oksittir. 1.8-sineol, Eucalyptus globulus yapraklarının uçucu yağının ana bileşeni olup, farklı alt türlere göre uçucu yağın yaklaşık %61.0-79.3 kısmını oluşturmaktadır. Ökaliptol gibi monoterpenler, güçlü balgam söktürücü özelliklerinden dolayı KOAH gibi obstrüktif solunum yolu hastalıklarının tedavisinde yıllardan beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) karmaşık ve heterojen bir hastalıktır. KOAH hastalığının teşhisinde ve tedavisinde birçok belirteçler yaygın olarak kullanılmakta ve araştırmalara konu olmaktadır. Bu KOAH biyobelirteçler çok çeşitli molekülleri kapsamaktadır ve kan gazı değerleri (pH, pCO2, pO2); C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve fibrinojen gibi akut faz reaktanları; interlökin (IL)-6, IL-8 ve TNF-α gibi sitokinler; beyin natriüretik peptit (BNP) gibi kardiyak orijinli moleküller; matris metalloproteinaz (MMP)-9 gibi kollajen oluşumunda yer alan moleküller; adiponektin gibi yağ asidi işlemede yer alan moleküller ve sitotoksik T, B ve NK hücreleri gibi lenfositler, çalışılan KOAH belirteçleri arasında yer almaktadır. Birçok araştırmacı 1.8-sineol (ökaliptol)’un çoğu KOAH belirteçleri üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini rapor etmişlerdir. Yapılan araştırmalara göre 1.8-sineol’ün KOAH belirteçleri üzerine pozitif yöndeki etkisinden dolayı oksidatif strese bağlı KOAH gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilirliğini göstermekte olup konu üzerine daha fazla araştırma yapılmasının hastalığın tedavisine olumlu yönde katkı sağlayacağı kaçınılmazdır.

Downloads

Published

2023-05-12

How to Cite

Akbulut, H. F. (2023). 1.8-sineol (ökaliptol)’ün kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) belirteçleri üzerindeki önemi. International Conference on Recent Academic Studies, 1(1), 155–158. https://doi.org/10.59287/icras.689