Bir Açık Cevher Ocağının Bilgisayar Destekli Tasarımı


Abstract views: 32 / PDF downloads: 28

Authors

  • Abdul Rashid Arfany Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Bülent Erdem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Bahadır Şengün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Zekeriya Duran Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Adem Öcal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icriret.1400

Keywords:

Açık Ocak Modelleme, Açık Ocak Sınırlarının Optimizasyonu, Kaynak Kestirimi, Ters Mesafe İle Ağırlıklandırma

Abstract

Bir yüksek lisans tez çalışması kapsamında bir demir maden sahasına ait sondaj verileri kullanılarak açık ocak planlaması yapılmıştır. Çalışma sahasına ait 127 sondaj logundan ve öznitelik verilerinden faydalanılarak veri tabanı oluşturulmuştur. Sahadaki kayaç tabakalarının üç boyutlu katı gövde ve jeolojik modelleri hazırlanmıştır. Ters mesafe ile ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak, cevher blok modeli içindeki tüm alt blokların tenör değerleri kestirilmiştir. Demir maden kaynağının en büyük bölümünün kazançlı biçimde işletilebileceği en büyük nihai ocak kabuğu ve sınırları belirlenmiştir. İşletme, cevher zenginleştirme, izabe ve başlangıç yatırımlarına dair parametre değerlerine dayalı olarak yuvalı ocak optimizasyonu yapılmıştır. En kötü durum ve sabit adımlı ilerleme senaryoları uyarınca en uygun ocak kabuğu seçilmiştir.

Author Biographies

Abdul Rashid Arfany, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı,  Türkiye

Bülent Erdem, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı,  Türkiye

Bahadır Şengün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü,  Türkiye

Zekeriya Duran, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,  Türkiye

Adem Öcal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çan Meslek Yüksekokulu,  Türkiye

Downloads

Published

2023-08-29

How to Cite

Arfany, A. R., Erdem, B., Şengün, B., Duran, Z., & Öcal, A. (2023). Bir Açık Cevher Ocağının Bilgisayar Destekli Tasarımı. International Conference on Recent and Innovative Results in Engineering and Technology, 193–208. https://doi.org/10.59287/icriret.1400