International Conference on Frontiers in Academic Research
Return to Conference Proceedings Submission Details Çoklu Kurumsal Mantıkların İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması Download Download PDF