Sporda İnovasyon Uygulamaları: Güncel Örnekler


Abstract views: 181 / PDF downloads: 206

Authors

  • Şükran Dertli 1Spor Yönetimi Programı / Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
  • Yusuf Esmer Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü /Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icias.1464

Keywords:

Spor, İnovasyon, İnovasyon Türleri, Spor İnovasyonu, Spor Organizasyonları

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sporda inovasyon uygulamalarına yönelik bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında kavramsal analiz tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda spor ve inovasyon kavramlarına değinildikten sonra spor alanında gerçekleştirilen inovasyon uygulamalarından örneklere yer verilmiştir. Gerçekleştirilen literatür taraması ile spor ve inovasyon kavramlarına yönelik yapılan araştırmaların sınırlı düzeyde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırma, alan yazındaki boşlukların giderilmesine katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında son yıllarda birçok alanda olduğu gibi sporda da inovasyonun öneminin giderek arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda akıllı spor malzemeleri ve akıllı tekstil ürünleri gibi inovasyon örneklerinin birey veya örgütler tarafından uygulandığı ve organize edildiği tespit edilmiştir. Teknolojide ki ilerlemelerle birlikte olimpiyat oyunları çerçevesinde geliştirilen inovatif ürünlerin, spor endüstrisinin gelişimine yardımcı olacağı kanısına varılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen en belirgin sonuç, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması için inovatif spor faaliyetlerinin gerekli olduğudur. Bu bakımdan sporda inovasyon ile araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar sürdürülebilirliğin ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırma sonucunda sporda inovasyon uygulamalarının disiplinler arası çalışmalarla işlenmesinin yanı sıra konuyla ilgili nicel ve nitel araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-10-06

How to Cite

Dertli, Şükran, & Esmer, Y. (2023). Sporda İnovasyon Uygulamaları: Güncel Örnekler. International Conference on Innovative Academic Studies, 3(1), 81–86. https://doi.org/10.59287/icias.1464

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers