Kahramanmaraş Depremi Yaşamış Gebe Kadınların Emzirme Yaklaşımları: İki Vaka Sunumu


Abstract views: 28 / PDF downloads: 176

Authors

  • Ayşe Çuvadar Karabük Üniversitesi
  • Zühal Çamur Karabük Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icmar.1273

Keywords:

Anne Sütü, Gebelik, Emzirme, Deprem, Yenidoğan

Abstract

Acil durumların gebelik ve emzirme üzerine büyük olumsuz etkisi vardır. Kanıtlara rağmen, önerilen beslenme uygulamaları genellikle acil durumlarda uygulanmaz, bu da anne ve bebek sağlığını etkiler. Bu 2 vaka sunumunun amacı; depreme maruz kalmış gebe kadınlarda doğum sonrası emzirme yaklaşımlarını değerlendirmektir. Nitel çalışma desenine göre tasarlanan olgu sunumu çalışmasında, deprem deneyimi yaşamış 2 gebe ile doğum sonu dönemde görüşüldü. Çalışmada gebelerle birebir görüşülerek oluşturulan 15 soruluk sosyo-demografik verilerin sorgulandığı Katılımcı Bilgi Formu formu ve 9 adet deprem ve emzirmeye yönelik bilgilerin sorgulandığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Her bir görüşme yaklaşık 40-50 dakika kadar sürdü. Gerekli onamlar alınmıştır. Şubat’ın 6’sında deprem sırasında gebe olan iki kadınla görüşülmüştür. Her iki vakada da benzer durumlar ifade edilmiştir. Gebelikte depremi deneyimlemek korku ve anksiyeteye neden olmuştur. Gebe ve emziren kadınların acil barınma koşulları gibi temel gereksinimlerine ek olarak, bu çalışmadan elde edilen ana bulgular şunlardır: eşlerin ve aile desteğinin merkezi rolü, diğer annelerle deneyim ve uygulama paylaşımı için alan ihtiyacı, uyku problemi, yalnız kalamama, psikososyal desteğe ulaşamama, yaşanan korkunun yetersiz süt üretimine neden olması, yeterli emzirme desteğinin olmaması, beslenme için anne sütüne ek olarak formula kullanma ihtiyacı. Deprem sırasında ve sonrasında, mevcut şartlar gebe ve emziren kadınların özel ihtiyaçlarını her zaman karşılayamayacak gibi görünüyordu. Yönetim planları, politikalar ve prosedürler geliştirmek ve acil durum müdahalesinin tüm seviyelerinde ve sektörlerinde gebe, emziren kadınların ve bebeklerin beslenmesine ilişkin iletişim, duyarlılık ve eğitim sağlamak acildir.

Author Biographies

Ayşe Çuvadar, Karabük Üniversitesi

Ebelik / Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Türkiye

Zühal Çamur, Karabük Üniversitesi

Ebelik / Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Türkiye

Downloads

Published

2023-08-02

How to Cite

Çuvadar, A., & Çamur, Z. (2023). Kahramanmaraş Depremi Yaşamış Gebe Kadınların Emzirme Yaklaşımları: İki Vaka Sunumu. International Conference on Modern and Advanced Research, 157–160. https://doi.org/10.59287/icmar.1273

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers