Öğretmenlerin demografik değişkenlere göre teknoloji ile öğretim yapmaya ilişkin duygularının incelenmesi


Abstract views: 15 / PDF downloads: 29

Authors

  • Mehmet Emin ÖZSOY Necmettin Erbakan Üniversitesi
  • Hatice YILDIZ DURAK Necmettin Erbakan Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icmar.1312

Keywords:

Öğretmenler, Teknoloji İle Öğretim Yapma, Duygular

Abstract

E-öğrenme sürecinde; videolar, çevrimiçi dersler, etkileşimli araçlar, online sınavlar gibi çeşitli yöntemler vardır. E-öğrenme sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek ve tamamlayabilmek için teknolojik alt yapıların yanı sıra öğretmenlerin de bu teknolojileri benimsemesi ve yeterliğini edinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada öğretmenlerin teknoloji ile öğretim yapmaya ilişkin duygularını belirleyerek demografik değişkenlerine göre bir farklılık olup olmadığını incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenlerin teknoloji ile öğretim yapmaya ilişkin duygu ölçeği” uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde MannWhitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin, meslekte geçirdikleri yıllara, teknolojik yeterliklerine ve eğitim düzeylerine göre hissettikleri duygularda anlamlı farklılıklar oluşmadığı ortaya konmuştur. Aritmetik ortalamalara göre, mesleki tecrübe ve eğitim düzeyi arttıkça kaygı duygusunun azaldığını, keyif duygusunun arttığı görülmüştür. Teknolojik yeterliği yüksek olan öğretmenlerin; teknoloji ile eğitim yapmaktan keyif aldığı, teknoloji kullanım yeterliği düşük olan öğretmenlerin kaygı duydukları görülmüştür.

Author Biographies

Mehmet Emin ÖZSOY, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Türkiye

Hatice YILDIZ DURAK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Öğretim Teknolojileri / Ereğli Eğitim Fakültesi, Türkiye

Downloads

Published

2023-08-03

How to Cite

ÖZSOY, M. E., & YILDIZ DURAK, H. (2023). Öğretmenlerin demografik değişkenlere göre teknoloji ile öğretim yapmaya ilişkin duygularının incelenmesi. International Conference on Modern and Advanced Research, 370–373. https://doi.org/10.59287/icmar.1312

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers