Cam ve Karbon Fiber Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Taze Hal Özellikleri ve Erken Yaş Mekanik Özellikleri


Abstract views: 22 / PDF downloads: 67

Authors

  • Melek Akgül İnşaat Programı, Tunceli MYO, Munzur Üniversitesi, TÜRKİYE
  • Serkan Etli Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Munzur Üniversitesi, TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.59287/icpis.831

Keywords:

Cam Fiber, Karbon Fiber, Kendiliğinden Yerleşen Harç, Taze Özellikler, Erken Yaş Mekanik Özellikler

Abstract

Bu deneysel çalışma karbon fiber ve cam fiber katkılı kendiliğinden yerleşen harç (KYH) numunelerinde taze hal özellikleri ve erken yaş mekanik özelliklerini incelemektedir. Çalışma kapsamında kullanılan karbon ve cam fiber 6 mm uzunlukta seçilmiş ve 7 farklı KYH tasarımına hacimce % 0, % 0.1, % 0.2, % 0.3 oranında eklenmiştir. Üretilen KYH tasarımlarının taze hal özellikleri için mini çökmeyayılma testi, V-hunisi testi; erken yaş mekanik özellikleri için eğilmede çekme ve sonrası eksenel basınç dayanımı deneyleri ilgili standartlar uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri ışığında; cam ve karbon fiberin eklenmesi ile KYH numunelerin işlenebilirlik özelliklerinin olumsuz etkilenmesinin yanı sıra erken yaş eğilmede çekme ve eksenel basınç dayanımı verilerindeki düşüş değerlendirilmiştir. KYH üretiminde karbon veya cam fiber katkısının hacimce % 0.3 oranında kullanılması, EFNARC kriterleri ve işlenebilirlik özellikleri açısından sınır durum özelliği taşımaktadır.

Downloads

Published

2023-06-13

How to Cite

Akgül, M., & Etli, S. (2023). Cam ve Karbon Fiber Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Taze Hal Özellikleri ve Erken Yaş Mekanik Özellikleri. International Conference on Pioneer and Innovative Studies, 1, 212–216. https://doi.org/10.59287/icpis.831

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers