GEMİLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA RİSKLERİN FİNE KİNNEY YÖNTEMİYLE ANALİZİ


Abstract views: 28 / PDF downloads: 198

Authors

  • Mehmet DEMİRDAĞ İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı /Fen Bilimleri Enstitü, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
  • Murat YORULMAZ Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icpis.842

Keywords:

Yüksekte Çalışma, İş Kazaları, Risk Değerlendirmesi, Gemiler

Abstract

İş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın bir parçası olarak görmeli, sadece çalışma esnasında değil her an yaşanma ihtimali bulunan tehlikeli durum, hareketler ve kazalar için önemini göz ardı edilmemelidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun amacı kapsamında işveren, çalışan veya çalışanların çalışma ortamındaki risklerin önleme, kısa bilgi ve eğitim verilmesi, tedbir alınması ve önleyici iyileştirmeler için sağlık ve güvenlik şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Çalışma hayatı iş sağlığı ve güvenliği bakımından iş türüne bağlı olarak tehlikesi ve riskleri incelendiğinde, sonuçları facialara neden olabilecek bir olayın tetikleyicisi olabilir. Çalışma bölgelerinde iş gereği birçok işlem aynı anda gerçekleşmesi ile tehlikeli durum ve hareketler oluşmaktadır. İş kazaları araştırmaları ve incelemelerinde, iş kazalarının meydana gelmesi tehlikeli durumlar, tehlikeli hareketler ve önlenemeyen durumlardan dolayıdır. Çalışma esnasında bir personelin yüksekten düşmesi, patlama, boğulma, zehirlenme ve elektrik çarpması gibi aynı anda birden fazla olayın oluşmasına neden olabilir. Ticaretin ve teknolojinin gelişmesi denizcilik sektörünün ve gemilerin önemini ortaya çıkartmıştır. Gemilerde birden çok tehlike bulunmakta ve bu tehlikeler kaynaklı risklerin belirlenmesi ve önleyici faaliyetlerin oluşturulması gerekmektedir. Gemilerin tersane veya limanlarda çalışma ortamları anlık olarak değişmekte ve bu ortamların oluşturduğu tehlikelere yönelik hemen aksiyon alınıp tehlikenin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, uluslararası ticarette önemli yere sahip olan gemilerdeki yüksekte çalışma şartlarının ve risklerinin belirlenmesi ve risklerin Fine Kinney yöntemiyle analizinin yapılmasıdır.

Downloads

Published

2023-06-13

How to Cite

DEMİRDAĞ, M., & YORULMAZ, M. (2023). GEMİLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA RİSKLERİN FİNE KİNNEY YÖNTEMİYLE ANALİZİ. International Conference on Pioneer and Innovative Studies, 1, 266–273. https://doi.org/10.59287/icpis.842

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers