İlkokullarda Depreme Yönelik Yapılan Çalışmalarının İncelenmesi


Abstract views: 69 / PDF downloads: 313

Authors

  • Gamze ETEM Sınıf Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
  • Seda KERİMGİL ÇELİK Sınıf Öğretmenliği /Eğitim Fakültesi, Fırat Üniversite, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icpis.866

Keywords:

İlkokul, Deprem, Afet, Öğretim, Eğitim

Abstract

Deprem, zelzele ya da yer sarsıntısı yer kabuğu içerisindeki kırılmalarla ansızın oluşan titreşimlerin dalgalar şeklinde yayılarak yeryüzünü sarsmasıdır. Deprem ciddi oranda mal ve can kayıplarına sebep olmaktadır. Ülkemizde sıklıkla depremler yaşanmaktadır. Yaşanan bu depremler bazen de ciddi boyutta can ve mal kaybına neden olmuştur. 6 Şubat 2023’te ülkemizde yaşanan ve literatürlere “asrın felaketi” olarak geçen depremde insanlar çok ciddi zararlar görmüş can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Yaşanan bu felaket deprem konusunu tekrar gündeme getirmiş, insanlar depreme karşı hazırlıklı olmak için çeşitli çalışmalara girmiş ve deprem alanında yapılan çalışmaların önemi artmıştır. Bu çalışmada ilkokullarda yapılan çalışmaları irdelemek ve yapılan çalışmalar arasındaki ilişkiye bakılmak istenmiştir. Bu amaçla yayınlanan makale ve tezler incelenmiştir. Bu çalışmada ilkokullarda gerçekleştirilen akademik çalışmalar taranmıştır. Araştırma kapsamında çalışmanın amacına uygun 16 makale 12 teze ulaşılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve literatür tarama deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen çalışmaların türlerine ve yıllarına göre dağılımı, çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknik, örneklem grupları ve veri toplama araçları olmak üzere dört başlık altında analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre çalışmaların çoğu 2011-2020 yılları arasında olduğu, ulaşılan makale sayısı tezlerden fazla olduğu, çoğu çalışmanın nicel araştırma yöntemi ile yazıldığı, çoğu çalışmada örneklem grubunu öğretmenlerin oluşturduğu, anketin diğer veri toplama araçlarına nazaran daha çok kullanıldığı ve örneklem gruplarının seçildiği yerin en çok Ankara olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Downloads

Published

2023-06-13

How to Cite

ETEM, G., & KERİMGİL ÇELİK, S. (2023). İlkokullarda Depreme Yönelik Yapılan Çalışmalarının İncelenmesi. International Conference on Pioneer and Innovative Studies, 1, 418–424. https://doi.org/10.59287/icpis.866

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers