Silindirik Hava Kanallarının Silindir Tipi Güneş Hava Kolektörü Performansına Etkisinin Numerik Analizi


Abstract views: 38 / PDF downloads: 29

Authors

  • Erdem ÇİFTÇİ Gazi Üniversitesi
  • Murat ÖZTÜRK Milli Savunma Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icriret.1382

Keywords:

Hesaplamaları Akışkanlar Dinamiği (HAD), Güneş Enerjisi, Güneş Hava Kolektörü, Termal Sistemler, Performans

Abstract

Dünya nüfusunun hızla artışının yanı sıra zararlı emisyonlardan dolayı enerji krizi giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tükenme tehlikesinin olmaması ve temiz enerji kaynakları olması gün geçtikçe popülerliğini arttırmaktadır. Bu çalışmada da ısıtma uygulamalarında aktif olarak kullanılmakta olan güneş hava kolektörlerinin performansını arttırmak amacıyla Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yaklaşımı kullanılarak silindirik bir güneş hava kolektörünün numerik analizi yapılmıştır. Başlangıçta düz plakalı bir silindirik güneş hava kolektörü analiz edilmiştir. Daha sonra emici plaka sırası ile 4. 8 ve 10 adet silindirik hava kanalı entegre edilmiş ve hava çıkış sıcaklığı ve hava akış hızı değişimleri incelenmiştir. 15 ⁰C hava giriş sıcaklığında ve 1150 W/m2 güneş ışınım şiddeti altında yapılan bu çalışmada toplamda 4 durum incelenmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre standart düz plakalı dairesel güneş hava kolektöründe 24.79 ⁰C hava çıkış sıcaklığı elde edilmiştir. Bunun yanı sıra 4 hava kanallı güneş hava kolektöründe, 8 hava kanallı güneş hava kolektöründe ve 10 hava kanallı güneş hava kolektöründe sırasıyla 25.46 ⁰C, 25.12 ⁰C ve 29.38 ⁰C hava çıkış sıcaklıkları elde edilmiştir. Ayrıca hava kanallarının ısı transferi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu ve türbülans etkisi yarattığı bulunmuştur. Ek olarak her kolektörde hava akış hızlarındaki değişim oldukça yakın elde edilmiş, 10 hava kanallı güneş hava kolektöründen maksimum performans elde edilmiştir.

Author Biographies

Erdem ÇİFTÇİ, Gazi Üniversitesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği,  Türkiye

Murat ÖZTÜRK, Milli Savunma Üniversitesi

Makine Mühendisliği,  Türkiye

Downloads

Published

2023-08-29

How to Cite

ÇİFTÇİ, E., & ÖZTÜRK, M. (2023). Silindirik Hava Kanallarının Silindir Tipi Güneş Hava Kolektörü Performansına Etkisinin Numerik Analizi. International Conference on Recent and Innovative Results in Engineering and Technology, 109–113. https://doi.org/10.59287/icriret.1382