DEPREMDE GEOTEKSTİLİN ETKİSİ


Abstract views: 31 / PDF downloads: 24

Authors

  • Ezgi UYGUNER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
  • Nazile URAL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/icriret.1402

Keywords:

Geotekstil, Zemin Dinamiği, Statik Etki, Mühendislik Uygulamalar, Plaxis 2D

Abstract

Genellikle donatı amaçlı kullanılan geosentetikler inşaat mühendisliği uygulamalarında farklı amaçlarla da kullanılmaktadır. Bir geosentetik malzeme türü olan geotekstil malzeme klasik çözümlerin yerine ya da klasik çözümler ile beraber birlikte kullanılarak daha ekonomik, ergonomik ve faydalı bir çözüm sağlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle, son yıllarda geoteknik mühendisliği alanında giderek yaygınlaşan ve geniş uygulama alanı bulan bir malzeme türüdür. Hammaddesi poli (çok) ve meras (parçalı) sözcüklerinin birleşimi ile oluşmuş polimerden oluşan geosentetik ürünlerde polimer ağırlığı arttıkça dayanım, uzayabilme kabiliyeti, darbe dayanımı, gerilme çatlağı dayanımı, ısıya karçı direnç gibi nitelikler artarken; işlenebilme özelliği azalmaktadır. Bu çalışmada, bir geotekstil malzeme türü olan birincil işlevi zeminleri ve benzeri malzemeleri güçlendirmek için kullanılan, zemin içerisinde çekme bölgelerinde oluşan gerilmeyi taşımak için çeşitli polimerlerden üretilen ve yüksek dayanıma sahip geogrid malzeme kullanılarak statik ve dinamik (deprem) yük altındaki zemin profilinin ve üzerindeki yapının bu etki karşısındaki davranışı Plaxis 2D sonlu elemanlar programı kullanılarak incelenmiştir. İki farklı zemin modellemesi yapılmıştır. İlk modellemede, geogridsiz statik ve dinamik (deprem) yük altındaki zemin profilinin ve üzerindeki yapının davranışı analiz edilmiştir. İkinci modellemede ise, geogrid malzeme kullanılarak zemin profilinin ve üzerindeki yapının davranışı analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar kıyaslanarak bir geosentetik türü olan geogrid malzemenin zemin dinamiğine katkısı incelenmiştir.

Author Biographies

Ezgi UYGUNER, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Nazile URAL, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Downloads

Published

2023-08-29

How to Cite

UYGUNER, E., & URAL, N. (2023). DEPREMDE GEOTEKSTİLİN ETKİSİ. International Conference on Recent and Innovative Results in Engineering and Technology, 215–220. https://doi.org/10.59287/icriret.1402