VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VE FON AYIRMA VE AKTARMA ZORUNLULUĞU


Abstract views: 109 / PDF downloads: 116

Authors

  • Pınar Nur TÜBİTAK / Kıdemli Bilimsel Programlar Uzmanı, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.569

Keywords:

Vergi Teşviki, Vergi Usul Kanunu, Girişim Sermayesi Fonu, Fon Ayırma, Fonun Aktarılması

Abstract

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin sermayeye ulaşması, varlıklarının ve faaliyetlerinin devam ettirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda, girişim sermayesine ulaşılmasına ilişkin imkânların artırılması ve bu alanda devlet teşviki sağlanmasına ilişkin düzenlemeler getirilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi ile girişim sermayesi fonu ayırma imkânı tanınmıştır. Nitekim bu hükme göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilecek olup, bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşamayacaktır. Söz konusu hükmün 2. fıkrasına göre ise, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulacak ve mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ise, ayrılan fonun vergi indirimine tabi tutulmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışma kapsamında, Vergi Usul Kanunu’na göre girişim sermayesi fonu ayırma şartları belirtilerek, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında vergi teşvikinden yararlananların fon ayırma ve ayrılan tutarı aktarmasına ilişkin yükümlülükleri ele alınmıştır.

Downloads

Published

2023-05-04

How to Cite

Nur, P. (2023). VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VE FON AYIRMA VE AKTARMA ZORUNLULUĞU. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 20–26. https://doi.org/10.59287/icsis.569