Su arıtma için etkin malzeme


Abstract views: 37 / PDF downloads: 148

Authors

  • Mehmet Pişkin Gıda İşleme Bölümü /Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye, ş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.593

Keywords:

Su arıtma, kitin, kitosan, organik kirletici, ağır metal

Abstract

Farklı kirleticilerin atık sudan uzaklaştırılması için yeni ve daha etkili malzeme ve teknolojiler geliştirmeye olan ilgi sürekli artmaktadır. Bu amaçla kitin ve kitosan, suda çözünen organikler ve ağır metal iyonları gibi bazı tehlikeli kirleticileri ilginç bir şekilde uzaklaştırma kapasiteleri nedeniyle birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Kitin ve kitosan bolluğu, biyolojik olarak parçalanabilirliği, toksik olmaması, biyouyumluluğu, yenilenebilir doğası, düşük maliyeti, çok yönlülüğü ve kimyasal modifikasyon kolaylığı ile bilinir. Özelliklerine bağlı olarak, bu polisakkaritler, atık su arıtma alanındaki uygulamalar için güçlü adaylardır. Ayrıca, bu biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilen karbonhidrat polimerleri, bol ve yenilenebilir kaynaklar olan düşük maliyetli sorbentler kategorisine girer. Kitinin sınırlı çözünürlüğü ve kitosanın pH'ına karşı yüksek hassasiyeti bazı fizibilite sorunları da oluşturur. Bu bağlamda, birçok çalışma, su arıtma amacıyla iyileştirilmiş özelliklere sahip türevler ve kompozitler geliştirmek için kitin ve kitosanın kimyasal modifikasyonunu önermektedir. Bu çalışmada, adsorpsiyon, pıhtılaşma/flokülasyon ve UF saflaştırma süreçleri gibi kitin/kitosan materyallerini içeren su saflaştırması için en uygun yöntemlere odaklanılmış olup, kitin ve kitosan, türevleri ve bileşikleri ile, su arıtma uygulamaları perspektifinden incelenerek, temsili organik kirleticilerin ve ağır metallerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasındaki avantajları bildirilmiş olup adsorpsiyon, pıhtılaşma/flokülasyon ve ultrafiltrasyon gibi saflaştırma işlemlerini yöneten prensipler ve mekanizmalar da irdelenmiştir.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

Pişkin, M. (2023). Su arıtma için etkin malzeme. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 155–164. https://doi.org/10.59287/icsis.593