KALICI SAAT (KIŞ SAATİ) UYGULAMASININ GÜNLÜK YAŞAM VE UYKU DÜZENİ ÜZERİNE ETKİLERİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Abstract views: 42 / PDF downloads: 111

Authors

  • Suzan ONUR Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Karabük Üniversitesi, Türkiye
  • Ayşe ÇUVADAR Ebelik Bölümü / Karabük Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.592

Keywords:

Kış Saati, Kalıcı Saat, Uyku Düzeni, Günlük Yaşam, Biyolojik Ritim

Abstract

Bu çalışmayla, kalıcı saat (kış saati) uygulamasının üniversite öğrencilerinin günlük yaşam ve uyku düzenleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipte tasarlanan çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 2547 öğrenci, örneklemini 776 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür taramasına dayanılarak hazırlanan Bilgi Toplama Forumuyla toplanmıştır. Veriler IBM SPSS 23 paket programı ile değerlendirilmiştir. Nitel değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarında Pearson Kikare testi kullanılmıştır. Yaş ortalamaları 21,28±2,02 olarak belirlenen öğrencilerden %64,6’sı saatlerin 1 saat geri alınmasını istemiştir. Analiz sonucuna göre saatlerin 1 saat geri alınmasını isteme durumlarıyla; derslere devamsızlık yapma durumları (p<0.001), karanlık bir havada uyanmanın günlük yaşamlarını etkileme durumu (p<0.001), hafta içi akşamları ders çıkışı havanın bir saat daha geç kararması durumu, sosyal aktivitelere katılma sıklığı (p<0.001), kışın havanın geç kararmasının uyku durumunu etkilemesi ve ders çalışmak için ayırdıkları süreyi (p<0.001) etkileme durumları karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin saatlerin 1 saat geriye alınmasını isteme durumuyla, hafta içi sabah 1 saat daha geç kalktıklarında daha enerjik hissetmeleri durumu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Ülkemizde, son yıllarda, uygulanan kalıcı saat (kış saati) uygulamasının üniversite öğrencilerinin günlük yaşantıları üzerine olumlu ve olumsuz yönde etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Bulgularımızda da görüldüğü üzere, elde edilen bütün olumlu ve olumsuz durumlara rağmen, öğrencilerin büyük çoğunluğu kışın saatlerin bir saat geri alınmasını istemektedir.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

ONUR, S., & ÇUVADAR, A. (2023). KALICI SAAT (KIŞ SAATİ) UYGULAMASININ GÜNLÜK YAŞAM VE UYKU DÜZENİ ÜZERİNE ETKİLERİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 148–154. https://doi.org/10.59287/icsis.592