Liveyda İntrüzyonu’nun (Trabzon, KD Türkiye) Jeolojik, Mineralojik ve Petrografik Özellikleri


Abstract views: 34 / PDF downloads: 68

Authors

  • Abdullah Kaygusuz Jeoloji Mühendisliği / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye. ORCID: ID/0000-0002- 6277-6969
  • Alaaddin Vural Jeoloji Mühendisliği / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye. ORCID: ID/0000-0002- 0446-828X

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.595

Keywords:

Liveyda İntrüzyonu, Mineraloji-Petrografi, Modal Analiz, Doğu Pontidler, Maçka (Trabzon), Geç Kretase

Abstract

Bu çalışmada, Maçka (Trabzon) güneyinde yer alan Liveyda İntrüzyonu'nun jeolojik, mineralojik ve petrografik özellikleri ortaya konulmuştur. Doğu Pontidler’in kuzeyinde yer alan çalışma alanının tabanında Paleozoyik yaşlı Şahmetlik Plütonu yer alır. Şahmetlik Plütonu üstüne uyumsuz olarak bazalt, andezit ve piroklastlarından oluşan liyas yaşlı birimler yer alır. Bu birimler Dogger-Malm-Alt Kretase yaşlı Berdiga Formasyonu ile uyumsuz olarak üstlenirler. Andezit ve piroklastlarından oluşan Geç Kretase yaşlı birimler bu kayaçlar üzerinde yer alır ve dasit ve piroklastlarından oluşan Geç Kretase yaşlı birimler tarafından üstlenirler. Tüm bu birimler inceleme alanının en genç birimi olan Geç Kretase yaşlı Liveyda İntrüzyonu tarafından kesilirler. Liveyda İntrüzyonu yaklaşık 2 km2’lik bir alanda yayılım göstermiş olup, elips şekilli bir sokulumdur. İntrüzyonu oluşturan kayaçlar tonalit ve granodiyorit bileşimlidir ve ince-orta taneli, daha az oranda da porfirik, poikilitik ve mikrografik dokulara sahiptirler. Kayaçlar başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, biyotit ve hornblend minerallerinden oluşur. Tali mineralleri apatit, zirkon ve opak mineraller oluşturur. İntrüzyonu oluşturan kayaçlara ait plajiyoklas mineralleri An23-39 bileşimlidir (andezin ve oligoklas). İntrüzyonu oluşturan kayaç örnekleri KAP diyagramında K2O'ca fakir kalk-alkalen trend sunarlar.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

Kaygusuz, A., & Vural, A. (2023). Liveyda İntrüzyonu’nun (Trabzon, KD Türkiye) Jeolojik, Mineralojik ve Petrografik Özellikleri. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 171–177. https://doi.org/10.59287/icsis.595