BİST100’TE İŞLEM GÖREN BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ


Abstract views: 56 / PDF downloads: 137

Authors

  • Gültekin BAYSAL Nazilli İİBF-İşletme Muhasebe-Finansman Y.L. / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
  • Feriştah SÖNMEZ Nazilli İİBF Öğretim Üyesi-İsabeyli Kampüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
  • İsmet ANIK BAYSAL Nazilli İİBF-İşletme Doktora. / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.606

Keywords:

BIST-100, TOPSIS, Finansal Performans, Bilişim

Abstract

Özet – Amaç- Gerçekleştirilen bu çalışmada amaç, BİST100’de bulunan bilişim sektöründeki şirketlerin faaliyetlerinin finansal açıdan ne durumda olduğunu TOPSIS metodu ile ortaya koymaktır. Yöntem- Bu amaç doğrultusunda, 2022 yılında, Bilişim sektöründe, BİST’te faaliyet gösteren ve finansal açıdan gerekli olan bilgilerine ulaşılabilen 10 şirket incelenmiştir. İncelenen şirketlerin 2022 yılı için kullanılan bilgileri www.kap.org.tr web sitesinden alınmıştır. Çalışmada şirketlerin, uygulamanın gerçekleştirildiği yıl olan 2023 yılı bilgilerine erişilemediğinden bu bilgiler kullanılamamıştır. Ulaşılan bilgiler TOPSIS metoduyla ölçülerek firmaların performansı analiz edilmiş ve kendi aralarında karşılaştırılması yapılmıştır. Bulgular- TOPSIS yöntemiyle gerçekleştirilen analizler sonucunda çalışmaya dahil edilen firmalardan ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYX), değerlendirmeye dahil edilen kriterler neticesinde gerçekleştirilen analizlerde finansal performans açısından en iyi verilere sahip firma olduğu görülmüştür. Bu firmanın ardından finansal performans bakımından en iyi ikinci firma Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) firması olup, üçüncü sıradaki firma olarak Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) yer almıştır. Sonuç- Çalışmada gerçekleştirilen analizler ışığında; ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. firması parasal kaynaklar bakımından, incelemeye konu olan şirketler içerisinde en üstte olduğu görülmüştür. ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. firmasının ardından Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. yer almıştır. Son sıradaki firma ise NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş. olmuştur. Bu veriler dışında, farklı çalışmalarda baz alınacak farklı tarih aralığının tercih edilmesi, tercih edilen parasal kaynak oranlarının değiştirilmesi, ölçütlere yüklenen değer oranının farklı tutulması, tercih edilecek olan analiz yönteminin değiştirilmesi gibi farklılıkların ortaya çıkarılan performans sıralamasını değiştirebilecek sonuçlar verebileceği söylenebilir.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

BAYSAL, G., SÖNMEZ, F., & ANIK BAYSAL, İsmet. (2023). BİST100’TE İŞLEM GÖREN BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 230–238. https://doi.org/10.59287/icsis.606