Türkiye de Güneş Enerji Santrali ve Bingöl \Karlıova Örneği


Abstract views: 57 / PDF downloads: 212

Authors

  • Yusuf Değişman Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak Üniversitesi Şırnak, Türkiye
  • Serdal Damarseçkin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Şırnak Üniversitesi, Türkiye
  • Edip Taşkesen Enerji Sistemleri Mühendisliği, Şırnak Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.620

Keywords:

Güneş Enerjisi, Fosil Yakıtlar, Yenilenebilir Enerji, Türkiye Bingöl, Karlıova

Abstract

Hızla artan dünya nüfusu, teknolojik gelişmeler, var olan fosil yakıtların yetersiz kalması ve enerjiye olan ihtiyacın artmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi mecbur kılmıştır. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada güneş enerjisi bakımından büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin bu enerjiden ne kadar yararlanabildiği avantajları, dezavantajları ve geleceği hakkında bir çalışma yapılmıştır. Bunun yanında yerel olarak, Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde güneş enerji santrali (GES) kurulumu Karlıova ilçesinin konumu, güneşlenme süresi ve üretim potansiyeli üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmada ortaya çıkan analizler ve değerlendirmeler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Sonuç olarak yapılan çalışmada da görüldüğü gibi güneş enerji potansiyelinin en az olduğu kış aylarında verim düşük olsa bile birçok ülkenin maksimum verimine eş değer kapasitededir.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

Değişman, Y., Damarseçkin, S., & Taşkesen, E. (2023). Türkiye de Güneş Enerji Santrali ve Bingöl \Karlıova Örneği. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 325–330. https://doi.org/10.59287/icsis.620