Juniperus drupacea meyvesinin metanol ve su ekstraktlarının biyoaktif bileşenler, in vitro antioksidan ve antibakteriyel aktivite açısından değerlendirilmesi


Abstract views: 36 / PDF downloads: 59

Authors

  • Hatice Feyza Akbulut Cumra Vocational School, Department of Medicinal and Aromatic Plants, Selçuk University, Konya, Turkiye
  • Mehmet Akbulut Department of Food Engineering, Agriculture Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.622

Keywords:

Juniperus drupacea, Organik ekstraktlar, Fenolik bileşik, Mineral, Antioksidan aktivite, Antibakteryel aktivite

Abstract

Juniperus drupacea meyvesi, pekmez ve katran gibi çeşitli formlarda farklı hastalıkların tedavisi için Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, J. drupace meyvesinin metanol ve su ekstraktlarının fenolik bileşenleri, mineral dağılımları, antioksidan ve antimikrobiyal potansiyellerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla J. drupacea meyvelerinin ekstraktlarında spektrofotometrik toplam fenolik içerik, HPLC ile fenolik bileşikler, meyvelerinde ise ICP-AES ile mineral element içerikleri belirlenmiştir. Metanol ekstraktındaki in vitro antioksidan aktiviteyi değerlendirmek için 2,2-difenil-l-pikrilhidrazil testi (DPPH testi) kullanıldı. J. drupacea meyvesi metanol ekstraktının bazı gram-pozitif ve gram-negatif patojenler karşı antibakteriyel potansiyeli, disk difüzyon ve minimum inhibitör konsantrasyon (MIC) yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. J. drupacea meyvesinde en yüksek miktarda makro- ve mikro-elementler sırasıyla potasyum ve demir olduğu belirlenmiştir. Metanol ekstraktlarındaki toplam fenolik içerik, su ekstraktlarından daha yüksekti. Her iki ekstraktta da bireysel fenolik bileşikler arasında en yüksek düzeyde bulunan fenolik bir flavonoid olan kateşin olup, metanol ekstraktında 300,49 µg/g ve su ekstraktında 314,88 µg/g olduğu belirlenmiştir. DPPH süpürme aktivitesi su ekstraktlarına göre metanol ekstraktlarında daha yüksekti. J. drupacea'nın metanol ekstraktının test edilen gram-negatif bakteriler üzerinde inhibe edici bir etkisi olmamasına rağmen, gram-pozitif bakterilerden L. innocua, L. monocytogenes ve E. faecalis üzerinde güçlü ve S. carnosus üzerinde ise zayıf bir inhibisyon sergilemiştir.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

Akbulut, H. F., & Akbulut, M. (2023). Juniperus drupacea meyvesinin metanol ve su ekstraktlarının biyoaktif bileşenler, in vitro antioksidan ve antibakteriyel aktivite açısından değerlendirilmesi. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 343–345. https://doi.org/10.59287/icsis.622