Çatı Ges Sistemlerinde Örnek Portal Uygulaması ve Verimli Panel Seçimi


Abstract views: 50 / PDF downloads: 250

Authors

  • Muhammed Said Ulaş Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak Üniversitesi Şırnak, Türkiye
  • Serdal Damarseçkin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Şırnak Üniversitesi, Türkiye
  • Edip Taşkesen Enerji Sistemleri Mühendisliği, Şırnak Üniversitesi, Türkiye
  • Ahmet Turşucu Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Şırnak Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/icsis.628

Keywords:

Güneş Enerjisi, Fotovoltaik Hücreler, Panel Çeşitleri ve Verimi, Uygulama Tasarımı

Abstract

Teknolojik imkânlar ve hayat standartları geliştikçe buna insan nüfusu da eklendiğinde enerji tüketimi aynı oranda büyüme göstermektedir. Dünya üzerinde fosil yakıtların uzun süredir kullanılmasından kaynaklı bundan sonraki zaman aralığında tüketim ömürlerinin kısıtlılığı ve ayrıca bu tür yakıtların her geçen gün karbon salınımını arttırmaları ile küresel anlamda iklim dengesine zarar vermektedir. Haliyle bu durum insan hayatını olumsuz etkileyerek toplumların enerjiye olan ihtiyaçlarını temin etmede yenilenebilir enerji kaynaklarını (YEK) tercih etmelerini kaçınılmaz kılmıştır. Bu kaynaklar, hayatın devamı boyunca süregelen ve bitmeyen olarak adlandırdığımız güneş, rüzgâr, su, dalga, atık dönüşümü vb. olmaktadır. Solar enerji olarak adlandırılan güneş enerjisi de bu kapsamda önemli bir yer kaplamaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi santrallerinin (GES) toplam kurulu güç içerisindeki payı çok yüksek olmasa da son yıllarda kurulum maliyetlerinin de düşmesi ile beraber birçok zeminde uygulanabilirliğinin kolay olması bu payı hızla arttırmaktadır. Bu çalışmada Diyarbakır ili organize sanayi bölgesinde (OSB) yer alan örnek bir fabrikanın çatı yüzeyinde GES kurulumunun nasıl yapıldığı ile ilgili simülasyon taslağı oluşturulmuş (PV*SOL Uygulaması kullanılarak) ve maliyet hesabı yapılmıştır. Sonrasında kullanılan panellerden hangilerinin ne kadar oranda verimlilik sağladığı konusuna değinilmiştir. Sonuç olarak çalışma yapılan alanın sahip olması gereken fotovoltaik panel sayısı hesaplaması, kurulum şeması, maliyet hesabı, ürettiği enerji miktarı ve aylara göre verim kıyaslaması yapılmıştır.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

Ulaş, M. S., Damarseçkin, S., Taşkesen, E., & Turşucu, A. (2023). Çatı Ges Sistemlerinde Örnek Portal Uygulaması ve Verimli Panel Seçimi. International Conference on Scientific and Innovative Studies, 1(1), 370–376. https://doi.org/10.59287/icsis.628