International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches
Return to Conference Proceedings Submission Details KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteklerinin İmalatçı Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Kayseri İli Örneği Download Download PDF