Gemi 4.0: Kavramsal İnceleme


Abstract views: 277 / PDF downloads: 152

Authors

  • Murat Yorulmaz Kocaeli Üniversitesi
  • Mehmet Derici Kocaeli Üniversitesi

Keywords:

Gemi 4.0, Akıllı Gemi, İnsansız Gemi, Otonom Gemi, Deniz Ulaştırması

Abstract

Buhar makinesinin bulunmasıyla başlayan ve Endüstri 1.0 olarak tanımlanan endüstri gelişim seviyesi, deniz yolu ulaştırmasına buharlı gemileri kazandırmıştır. Gemi 1.0 olarak tanımladığımız bu seviye, hammaddenin ve üretilen malların, üretimin gerçekleştiği yerlerden dünyanın uzak köşelerine ulaştırılması imkanını getirmiştir. 1900’lü yılların başlarında endüstride elektrik enerjisi ve seri üretim bantlarının kullanılmasıyla Endüstri 2.0 olarak tanımlanan süreç başlamış, bu dönemde üretimde, istihdamda ve sermaye artışında büyük gelişme görülmüştür. Gemi 2.0 olarak tanımladığımız bu dönemde çeliğin işlenmesi, cayro pusulanın, radarın bulunması denizcilik alanında önemli gelişmeler olmuştur. İletişim ve bilişim teknolojilerinin öne çıktığı bir dönem olan Endüstri 3.0, 2.Dünya savaşı sonrası başlamıştır. Deniz ulaştırma sektöründe Gemi 3.0 olarak tanımladığımız bu teknoloji seviyesinde entegre seyir sistemleri seyirde insan hatasını ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmıştır. Ancak gemi insanlarının iş yükünü ve insan hatalarını azaltarak seyir emniyetini artırması düşünülen elektronik seyir yardımcılarının personelin iş yükünü azaltmasına rağmen, deniz kazalarının önlenmesinde istenen etkiyi yaratmadığı görülmektedir. Bulut veri tabanı, nesnelerin interneti, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik uygulamalarının gemileri idare edeceği düşünülen Gemi 4.0 teknoloji düzeyi, yakın gelecekte öncelikle insanlı ve insansız gemilerin uzaktan bir sahil kontrol istasyonundan yönlendirilebilmesine, daha sonraları gemilerin sahip oldukları sensörler ve sistemlerin otomatize olmuş şekilde veri ağlarıyla veri iletişimi kurarak, yapay zekâ uygulamalarının aldığı kararlarla tamamen insansız olarak seyir yapmasına imkan sağlayacaktır. Bu kapsamda literatür taraması yöntemiyle hazırlanmış olan çalışmanın amacı, Gemi 4.0 kavramını Endüstri 4.0 yaklaşımıyla açıklamak, literatürde Gemi 4.0 ifadesini kavramsallaştırmaktır. Araştırmada, Gemi 4.0 teknolojisinin deniz ulaştırmasında yaygınlaşacağı, Gemi 4.0 ile insan hatalarından kaynaklanan deniz kazalarının önleneceği veya olası deniz kazalarında insan kayıplarının yaşanmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Murat Yorulmaz, Kocaeli Üniversitesi

Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Türkiye

Mehmet Derici, Kocaeli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Türkiye

References

S. Ahvenjärvi, “The human element and autonomous ships,”. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Sept. 2016.

F.Bolat and Ö. Koşaner, "İnsansız Gemilerin Güncel Statüleri,". European Journal of Science and Technology, 341-358. https://doi.org/10.31590/ejosat.870875, Apr.2021.

M. Doğru and M.Yorulmaz, "Gemi̇lerde Di̇ji̇talleşme: Önemi̇ Ve Etki̇leri̇: Digitalization On Ships: Importance And Effects," Journal of International Social Research, 14(77), pp. 1085-1096. https://doi.org/10.17719/jisr.11511, Apr.2021.

S.Helvacı ve H.Muran, "Mürettebatsız Gemilerin Elverişliliği," Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi, pp. 31-104, Haz.2022.

M. Katsivela, "The Effect of Unmanned Vessels on Canadian Law: Some Basic Legal Concepts," MarSafeLaw Journal, pp. 47-62, Oct.2018.

M. Nicholson, "Computer Safety For Modern Bridge Systems," Journal of Navigation, pp. 789-987 https://doi.org/10.1017/S0373463313000180, May.2013.

C. Pense, "Deniz Kazalarında İnsan Faktörü Ve Bir Çözüm Olarak E-Seyir," Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi 1(2), pp. 72-86, 2018.

M. Yorulmaz, and K. Karabulut, "Deniz taşımacılığında akıllı gemiler: Gemi kaptanlarının bakış açısı," Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, pp. 40-54. https://doi.org/10.38009/ekimad.871776, Feb.2021.

Downloads

Published

2023-02-02

How to Cite

Yorulmaz, M., & Derici, M. (2023). Gemi 4.0: Kavramsal İnceleme. International Conference on Innovative Academic Studies, 2, 28–33. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icias/article/view/11

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers