Mobilya İşletmesinde Çalışan Yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinç Düzeylerinin Araştırılması


Abstract views: 80 / PDF downloads: 40

Authors

  • Hasan SERİN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Yunus ŞAHİN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Bilal TAMER Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Keywords:

İSG, Anket, Mobilya, SPSS, Kahramanmaraş

Abstract

Çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması ve iş yerinin verimli olması için iş sağlığı ve güvenliği konusu önemli hale gelmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) temel prensipleri ve güvenlik kültürünün önemini mobilya endüstrisinde hayata geçirmek gerekmektedir. Bu aşamada; İSG’nin temel prensiplerini öğrenmek, güvenlik kültürünü anlamak ve mobilya işletmelerine faydalarını öğrenmek, güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak önemli konular arasında yer almaktadır. Aynı zamanda yeni mevzuat ilkelerinden bir diğeri de, mobilya işletmesinde çalışanların mesleki riskler konusunda eğitilmesini, bilgilendirilmesini ve İSG çalışmalarına katılımlarının sağlanmasını ortaya koyulmasıdır. Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde yer alan mobilya işletmelerindeki yöneticilerin İSG hakkındaki bilinç düzeyleri araştırılmıştır. Bu işletmelerde çalışan yöneticilere yüz yüze anket metodu uygulanmıştır. Anket içerisinde işveren ve işçilerin İSG hakkında eğitim alma durumu uyarıcı levhaların anlamı ve iş yerindeki kullanım miktarı araştırılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS ortamında girildikten sonra elde edilen frekans tabloları doğrultusunda sonuçlar ortaya koyulmuştur. Sonuçlara göre; katılımcıların %40,8’i işverenlerin eğitim alması gerektiğine katılırken, %2,6’sı ise katılmadıklarını ifade etmektedir. Katılımcıların %11,8’i işçilerin İSG ile ilgili yeterli eğitim aldıklarına katılırken, %28,9’u ise işçilerin İSG hakkında yeterli eğitim aldıklarına katılmamıştır. Ankete katılanların %59,2’si uyarı levhalarının anlamını yeterli ölçüde bildiklerini belirtirken %9,2’si anlamlarını az bildiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların uyarı levhalarının iş yerinde yeterli sayıda olması ile ilgili kararları incelendiğinde %53,9’u uyarı levhalarının yeterli olduğunu belirtmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Hasan SERİN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Endüstri Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitü, Türkiye

Yunus ŞAHİN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Endüstri Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitü, Türkiye

Bilal TAMER, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Endüstri Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitü, Türkiye

References

ÇSGB, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2016.

A. Aktuna, Tarım Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesinde Bilgi, Tutum Ve Algı Düzeyleri: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği . Çalışma İktisadı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi . Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

TTB, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği. Ankara: Türk Tabipler Birliği, 2005.

K. C. Akyüz, İ. Akyüz, H. Serin ve H. Cındık, Batı Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin İhracat Problemleri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, A, 1, 97-110, 2004.

DPT, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Orman Ürünleri Sanayi Özel İhtisas Komisyon Raporu, DPT Yayın No:2376, Ankara, 90 -102 s., 1995.

Downloads

Published

2023-02-07

How to Cite

SERİN, H., ŞAHİN, Y., & TAMER, B. (2023). Mobilya İşletmesinde Çalışan Yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinç Düzeylerinin Araştırılması. International Conference on Innovative Academic Studies, 2, 34–36. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icias/article/view/14

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers